PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kamu İhale Mevzuatı 1. Özel Sektör İçin İhale Notları: Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurularında Süre (Makale)
 2. İhalede Banka Referans Mektubu Sunulurken Dikkat Edilecek Hususlar (Makale)
 3. Şirkete Ortak Olma Tarihinin Belirlenmemesinin İhale Sonucuna Etkisi (Makale)
 4. Kişi Emekli Olduğu Kurum İhalesine Katilabilir mi ? (Makale)
 5. Bitirilmemiş İşe Ait İş Deneyim Belgesi Sunulması Mümkün mü? (Makale)
 6. Kamu Yapım Sözleşmelerinde Revize Birim Fiyat Uygulaması (Makale)
 7. Kamu İhale Kanununda Şikayet ve İtirazen Şikayet (Makale)
 8. Soru ve Açıkklamalarla Kamu İhalelerinde Ekonomik ve Mali Yeterlilik
 9. Kamu Alım İhalelerinde Kalite Belgeleri (Makale)
 10. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri (Makale)
 11. SGK Primlerine Yeni Bir Hazine Desteği ve Hak edişler'den Kesinti Yapılması
 12. Özel Sektör İçin İhale Notları ( Makale)
 13. Sözleşmesi Birden Fazla Nüsha İmzalanan İhalelerde Damga Vergisi Değişikliği (Makale)
 14. İhale Notları : Değişiklikler ve Gelişmeler (Makale)
 15. Şirket Bölünmelerinin İhale Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi (Makale)
 16. Ortak Girişimlerde İhaleye Birden Fazla Teklif Verme Durumu (Makale)
 17. İhalelere İlişkin Sözleşmelerde Gecikme Cezasının Hesaplanması Sözleme Bedeli (Kamu İhale Kurul Kararı)
 18. Kamu Kurumları Açısından Uluslararası İhalelerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası (Makale)
 19. İhalelere Katılımda SGK Borcunun Kapsamı ve İhale Sürecine Etkisi (Makale)
 20. 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Asgari Ücretteki Artışın Anlamı (Makale)
 21. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararlarına Karşı Dava Açma (Makale)
 22. Alacağın Temliki ve İhale Alım Türleri (Makale)
 23. Kamu İhale Sözleşmelerinde Mücbir Sebep
 24. Kamu Kurumları Açısından Yapım İşlerinde Tam Güvenlikli İş İskelesi Uygulaması
 25. Hizmet Alımı İhalelerinde Eşit Teklif Halinde Puanlama Sistemi (Makale)
 26. Özel Sektör İçin İhale Terimleri (Makale)
 27. Kamu İhale Kanunu'na Göre Bütçe Sınıflandırması
 28. İdari Sözleşmelerde Sözleşmecinin Adem-i İfa Def'i Hakkının Yokluğu
 29. Hizmet Alımı İhalelerinde Engelli İşçi Çalıştırılması Zorunlulukları
 30. Asgari Ücretin 1300 TL Olması Halinde Personel Hizmet Alımı Maliyeti
 31. Doğrudan Teminde İtirazen Şikâyet Hali (Makale)
 32. İdarelerin İhalenin İptali konusundaki Takdir Yetkisinin Sınırı (Makale)
 33. Arife Günlerinde Yapılan Çalışma ve KİK İşçilik Hesaplama Modülü
 34. Yapım İşi İhalelerine İlişkin Sınır Değerler Yeniden Değişti (Makale)
 35. SGK Açısından Hangi Şartlarda Borcu Yoktur Yazısı Alınır
 36. Malzemeli Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Ve Özellik Gösteren Durumlar
 37. Doğrudan Temin ile Gerçekleştirlen Alımlarda Vergi Borcu ve Sgk Borcu Sorgulaması
 38. Emekli Olduktan Sonra Tekrar Çalışan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödemesi
 39. Kamu İhale Kanununa Göre Şirket Birleşmelerinde İş Deneyim Belgelerinin Devri
 40. İhalenin İptal Edilmesi Halinde Damga Vergisinin Ödenmeyeceği Hakkında Danıştay Kararı
 41. İhalelerde Türk Malı Belgesi / Yerli Malı Belgesi Üzerine Makale
 42. Bir Kamu İhalesinde Giriş Gelişme ve Sonuç
 43. Kamu İhalelerinde İlan Süresi
 44. Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde Kıdem Tazminatı Üzerine Bir Makale
 45. Yaklaşık Maliyet Hesabına Yönelik Örnek KİK Kararları
 46. İhale Kanunlarına Göre Damga Vergisi Kesintileri
 47. Kik Parasal Limitler
 48. Kik İşçilik Hesaplama Modülü İle Yapılan Hesaplama Açıklamaları
 49. 6552 Sayılı Kanunla Hizmet Alımlarında Yapılan Değişiklikler
 50. Kamu İhalelerinde Dikkate Alınacak Vergi Borçları
 51. İhalelere Katılımda Aranacak Sosyal Güvenlik Borcu Tutarları
 52. Hizmet Alımı İhaleleri Asgari Ücret Fiyat farkı Hesabı
 53. İhalelerde Yerli İstekili ve/veya yerli Malı teklif Edenler Lehine Avantaj uygulaması
 54. Araçların Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 55. İhale Kararı Alınması / Sözleşme İmzalanması Aşamasındaki Süreler
 56. Kamu İhale Kanunu 2014 Parasal Limitler
 57. Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkı Hesabı
 58. Kamu İhale Kanunun Madde Fihristi
 59. 6360 sayılı kanun ile Tüzel Kişiliği Sona Erecek Belediyelerde Akaryakıt Alımı
 60. Yeni Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranına Göre İş artış ve Eksilişi
 61. Yapım İşleri İhalelerinde Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenecek Belgeler
 62. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre istenilecek belgeler
 63. Belediyelerde gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri