PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergiler - Harçlar - Katılım Payları 1. Engelliler Açısından Sıfır Vergi Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması (Makale)
 2. Arsa ve Arazilere Ait Takdir İşlemini Yapacak Komisyonların Oluşumu ve Görevleri
 3. Emlak Vergisi 2017 Yılı Artış Oranı % 3,83
 4. Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:48)
 5. Emlak Vergisinde Yeni Binanın Vergisinin Arsa Vergisinden Az Olamayacağı Hesabı
 6. 2016 Yılı Çevre Temizlik Temizlik Vergisi Oranları
 7. 2016 Yııl Emlak Vergi Değeri Hesabı
 8. Emlak Vergisinde Zaman Aşamı
 9. Emlak Vergisine Göre Bina Mütemmimleri
 10. Mahalli İdarelerin Keseceği ve Ödeyeceği Usulsüzlük Cezaları Miktarları
 11. BankAsya 'nın TMSF Devri ve Emlak Vergisi Muafiyeti
 12. Başka Kanunlar ile Sağlanan Emlak Vergisi Muafiyeti
 13. Emlak Vergisinde, Bina, Arsa, Arazi Vergi Değeri Hesabı
 14. Emlak Vergisinde Arazilerin, Cins ve Sınıf ile Kullanım Özellikleri
 15. Emlak Vergilerine İlişkin dava Açma Süresi ile Alakalı Danıştay Kararı
 16. Vergileri Tahsil Edecek Olan Belediyeler
 17. Sıfır Oranlı Emlak Vergisinden Faydalananlar
 18. İlan Reklam, Eğlence Vergileri ve Harçlar Hususunda Belediye Gelirleri Tebliği
 19. Emlak Vergisi Bildirimi Verilmemesi Durumunda Vergi Ziyaı Hakkında Danıştay Kararı
 20. 2014 Yılında Uygulanacak Arsa ve Arazi m2 Birim Değerleri
 21. Emlak ve ÇTV Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklaması
 22. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri, belediye grupları
 23. 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu Madde Fihristi
 24. Tarh Tahakkuk Tebliğ Tahsil
 25. Gecikme Zammı Gecikme Cezası
 26. Kalkınmada Öncelikli Yöreler