Cevap Ver

Konuya Cevap Gönder: Kamu Malı Kavramı ve Tanımı; ( Bir Malın Kama Malı Sayılabilmesi için Gerekli Şartlar)

Sizin Mesaj

Lütfen aşağıdaki kutuya muhasebe yazınız

 

Send Trackbacks to (Separate multiple URLs with spaces)

Konunun başında Sembol kullanmak için aşağıdaki Listeden bir Sembol seçiniz

Ek Seçenekler

 • www.site-adresi.com verildiğin [URL]http://www.site-adresi.com[/URL] haline dönecektir.

Değerlendirme

Bunu yapmak isterseniz 5-yıldız (Mükemmel) 1-yıldızlı (Üzücü) Bu konuya oranı verebilir.

Konuya ait Cevaplar (Yeniler yukarda)

 • 23 Mayıs 2016, 17:31
  Ferruh Atalay
  KAMU MALI KAVRAMI VE TANIMI;

  Bir malın kamu malı sayılabilmesi için iki şartın yerine getirilmesi gerekmektedir.
  1- Söz konusu mal, bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetinde bulunmalıdır.
  2- Söz konusu mal, kamu yararına tahsis edilmelidir.

  1- Kamu tüzel kişisinin mülkiyetinde olma şartı: Bir malın "kamu malı" olabilmesi için herşeyden önce bir kamu tüzel kişisinin yani Devletin, mahalli idarelerin veya kamu kurumnlarının mülkiyetinde bulunması gerekir. Bir özel hukuk kişisinin mülkiyetinde bulunan mallar hiç bir zaman"kamu malı" niteliğinde olamaz. Özel hukuk kişisine ait bir malın kamunun ortak kullanımına sunması yani malın kamu yararına yönelik bir hizmete tahsis edilmesi, o malı kamu malı haline getirmez.

  2- Tahsis Şartı: Bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetindeki bir malın "kamu malı" sayılabilmesi için, bu malın kamu yararına tahsis edilmiş olması gerekir. Kamu yararrına tahsis şartının gereçekleşebilmesi için iki alternatif alt şart gerekir

  (1) Söz konusu mal "kamunun doğrudan kullanımına" tahsis edilmiş olmalıdır. Örneğin, yollar, nehirleri, deniz kıyıları, mezarlıklar, pazar yerleri, ibadethaneler, parklar gibi yerler, doğrudan doğruya halkın kullanımına tahsis edilmiş yerlerdir. Ancak bu şartın gerçekleşmiş sayılabilmesi için, kullanımın "doğrudan doğruya" olması gerekir. Örneğin demiryollarında "doğrudan doğruya" kullanım yoktur. Yolcular bu yolları bindikleri trenler aracılığı ile kullanmaktadırlar.

  (2) veya Söz Konusu Mal, bir kamu hizmetine tahsis edilmelidir. Örneğin, askeri üsler, kışlalar, bir okul binası, tren garları, metro istasyonları, bir kararkol binası, mülkiyet şartını yerine getiriyor ise kamu malı sayılır. Çünkü bunlar kamu hizmetlerine tahsis edilmişlerdir.
  Bir belediyenin mülkiyetinde bulunan bir işhanı, kira geliri elde etmek için özel kişilere kiralanmış ise bu işhanı kamu malı değildir. Zira işhanı kamu yararına tahsis edilmemiştir. Bu işhanından elde edilen kira geliri ile kamu hizmetlerinin finase edilmeside, bu iş hanının kamu yararına tahsis edildiği anlamına gelmez

  Bunun yanında İdarenin özel bir düzenlemeye tabi tutulmadan kamu hizmetlerine tahsis ettiği binalarda kamu malı değil , idarenin özel malı sayılır. Yollar, pazar yerleri ibadethaneler, otoparklar, limanlar, kanallar, havaalanları, yöneldikleri kamu hizmetleri amacı il e özel bir şekilde tertip edilmişlerdir. Yine bakanlık, valilik, belediye, adliye, okul binaları da özel kişilerin kullandıkları binalara bazı bakımlardan benzerler. Fakat bu binaların planları dahi ona göre yapılmıştır. Bu binalar apartmanlarda olduğu gibi dairelere değil, bürolara, sınıflara, amfilere, duruşma salonlarına bölünmüşlerdir. Buda bunların özel bir düzen ve tertibe tabi tutulduklarını göstermektedir. Bununla beraber kamu görevlilerine yaptıkları görev nedeni ile tahsis edilmiş konutların(lojmanların) da kamu hizmeti bakımından özel olarak düzenlendiği söylenemez. Zira bu tür konutların özel kişilerin oturduğu konutlardan bir farkı yoktur. işte idarenin özel bir düzenlemeye tabi tutulmadan kamu hizmetine tahsis ettiği binalar kamu malı değil, idarenin özel malıdır.


  KAMU MALLARININ TASNİFİ;

  A) Tahsis amaçlarına göre kamu malları

  1) Sahipsiz mallar: Üzerinde mülkiyet kurulmaya elverişli olan, ama şimdiye kadar mülkiyet kurulmamış mallardır. Bu tür mallar, herkesin doğrudan kullanımına ve yararlanmasına açıktır. Örneğin özel mülkiyet altında bulunmayan , tepeler, dağlar, sular, deniz kıyıları sahipsiz mallardır. İsteyen herkez dağlarda gezenbilir, kamp kurabilir. Sahipsiz mallardan elde edilen ürünler varsa ve kanunlarla yasaklanmamış ise, herkez o ürünleri toplayabilir ve bu şekilde onları iktisap etmiş olur. Örneğin bir kişi dağlarda mantar, kuzukulağı toplayabilir ve topladığı an, onların sahibi olur. Bu mallara "sahipsiz mallar" denilsede bunların bir sahibi vardır o da Devlet ve diğer kamu tüzel kişileridir.

  2) Orta Mallar: Doğal nitelikleri veya örf ve adet veya tahsis sureti ile kamunun doğrudan kullanmasına veya yararlanmasına açık olan mallardır. Yoıllar, pazar yerleri, panayırlar, harman yerleri, meralar, parklar, mezarlıklar böyledir. Bu tür mallar çoğu zaman idarenin alacağı bir idari karar ile, hakın doğrudan doğruya kullanımına veya yarralanmasına tahsis edilir. Örneğin Belediye bir arsayı alır ve orayı park yaparak çocukların kullanımına tahsis edebilir. Ancak bir malın orta malı olması için her zaman idari bir kararla tahsis edilmesine gerek yoktur. Bu tahsis, bazen örf ve adet yolu ile yapılmaktadır. Bazı yerder çok eski zamanlardan(kadimden) beri yol veya pazar yeridir. Bunlar belediyenin tahsis kararı yüzünden değil örf ve adetten dolayı orta malıdır.
  Bir malın orta malı olabilmesi için, o malı hakın doğrudan doğruya kullanması veya o maldan hakın doğrudan doğruya yararlanması gerekir.

  3) Hizmet Malları : Bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetinde bulunan ve bir kamu hizmetine hatsis edilmiş olan mallardır. Stadyumlar, hastaneler, üniversite, adliye, belediye, müze, kütüphanei cezaevi, tren istasyonu binaları hizmet mallarıdır. Ancak bir kamu tüzel kişilerinin hizmette kullandıkları malların kamu malı sayılabilmesi için özel düzenlemeye tabi tutularak kamu hizmetine tahsis edilmiş olması gerekir. Hizmet mallarının orta mallardan farkı, bunların kamunun doğrudan değil dolaylı şekilde kullanılmasıdır. Örneğin demiryollarını halk doğrudan kullanamaz, bindikleri tren sayesinde kullanmış olurlar.

  MADDİ İÇERİKLERİNE GÖRE KAMU MALLARI

  1- Kara Kamu Malları: Kara kamu malları, yerleşim yerleri arasındaki kara yollarını(karayolları, devlet yolları ve il yolları), yerleşim yerleri içerisindeki yollar(cadde, bullar) bunların mütemmim cüz ve etlentilerini (köprüler, kanallar, trafik ışık ve levhaları, yolları aytınlatan direkler, yol kenarı reklam panoları, yol kenarındaki ağaçlar) kapsar. Demiryollarıda kara kamu malıdır. Kara kamu malları yollar dışında daha pekçok malı kapsar. pazar ve çarşı yerleri, haller, mezarlıklar, kütüphaneler vb. hep birer kara kamu malıdır.

  2- Deniz Kamu Malları: Deniz kıyıları kamu malı sayılır ve denz kamu malı adı verilir. Denz kıyısı, dalgaların gelirken kapladıkları ve çekilirken açıkta bıraktıkları kara parçasıdır. Med-cezir olayının yaşandığı yerlerde suların yükselince kapladığı, çekilince açıkta kalan kara parçasıda deniz kıyısı sayılır. Bunun yanında koylar, limalar, fenerler, şamandıralar ve işaretleri deniz kamu malları sayılır. (3621 sayılı kanuna bakılabilir)

  3- Su Kamu Malları: Denizler hariç, ülke içindeki, göl, dere, çay, nehir ve her türlü yeraltı ve yer üstü su kaynağı kamu malıdır.

  4- Hava Kamu Malları: Hava kamu malları devletin ülkesi üzerinde yer alan atmosfer parçasından oluşur. Özel hukuk kişileri arazilerinin sadece yüzeyine değil, belli bir metreye kadar yukarısınada (üstündeki havaya) da sahiptir. Ancak, bu mülkiyet hakları çok yükseklere kadar çıkamaz. İşte özel hukuk kişisinin özel mülkiyetine tabi arazinin üstündeki hava belli bir metreden sonra kamu malı haline gelir. Buradan uçak veya helikopterin geçmesi kişilerin mülkiyet haklarını ihlal etmez.

  OLUŞUM TARZLARINA GÖRE KAMU MALLARI

  1- Tabii kamu Malları: tabii olaylar neticesinde meydana gelmiş kamu mallarıdır. Deniz, göl akarsu gibi mallar böyledir.Bunlar insan eli ile oluşturulmamıştır.

  2- Sun'i Kamu Malları: insanın müdahalesi neticesinde meydana getirilmiş kamu mallarıdır. Yollar, pazar yerleri, okul, hastane, adliye binaları böyledir.

  Tabii kamu malları ile sun'i kamu malları arasındanki ayrımın önemli noktası, birincide kamu malı haline gelmesinde beşer iradenin bir rolü yoktur. İkinciler ise, idarenin tahsis kararı ile kamu malı haline gelirler. Keza ikinciler yine tahsis kararıyla kamu malı olmaktan çıkarılabilirler. Oysa tabii kamu mallarının tahsis kararıyla kamu malı olmaktan çıkarılması mümkün değildir.


  TAŞINABİLİR OLUP OLMAMASINA GÖRE KAMU MALLARI

  1- Taşınmaz Kamu Malları: Taşınmaz(gayrimenkul) kamu malları bir yerden bir başka yere götürülemeyen kamu mallarıdır. Göller, yollar, binalar birer taşınmaz kamu malıdır.
  2- Taşınır Kamu Malları: Taşınır(Menkul) kamu malları, bir yerden bir başka yere götürülebilen kamu mallarıdır. Fakat her kamu hizmetine tahsis edilmiş her taşınır malda kamu malı değildir. Belediyede kullanılan bir bilgisayar ile özel kişinin evinde kullandığı bilgisayar arasında bir fark yoktur. Buna karşılık özel bir şekilde düzenlenmiş olan taşınır mallar kamu malı sayılır. Örneğin askeri silahlar, ambulans, itfaiye aracı taşınır kamu malı sayılır. Zira bunlar tahsis amaçlarına göre özel bir şekilde düzenlenmiştir.


  Yukarıdaki açıklamalar sn. Kemal GÖZLER ve sn. Gürsel KAPLAN'ın İdare Hukuku Dersleri isimli kitabından alınmıştır.
 • 23 Mayıs 2016, 17:27
  Ferruh Atalay

  Kamu Malı Kavramı ve Tanımı; ( Bir Malın Kama Malı Sayılabilmesi için Gerekli Şartlar)

  İdare üstlendiği görevleri yerine getirebilmek için "personele" ihtiyaç duyduğu gibi, "eşyaya", yani taşınır ve taşınmaz "mallara"'da ihtiyaç duyar.

  (A)Mal Kavramı:

  Mal ; para ile ölçülebilen ve başkalarına devredilebilen varlıklara verilen isimdir. Mallar, maddi mallar ve gayri maddi mallar olarak ikiye ayrılır.

  (1)Maddi Mallar: Maddi mallar, ev, tarla, otomobil, televizyon, kalem gibi bir cisim olan, yani elle tutulup gözle görülebilen şeylerdir. Maddi mallara "eşya" da denir. Eşya, yani maddi mallar, taşınmaz(gayrimenkul) ve taşınır(menkul) olmak üzere ikiye ayrılır.

  Taşınır (menkul) eşya; Bir yerden başka bir yere götürülebilen eşyalardır.

  Taşınmaz(gayrimenkul) eşya: Bir yerden bir başka yere götürülemeyen eşyalardır.(Emlak kelimeside gayrimenkul eşyayı ifade eder. Emlak,"Ev, tarla, bağ, bahçe vesaire gibi sahip olunan mal, mülk" demektir.)

  Maddi mallar, yani eşya üzerinde kişilerin sahip oldukları mutlak haklara "ayni haklar" denir. Ayni haklar kendi içerisinde, mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar olarak ikiye ayrılır.

  a) Mülkiyet hakkı; hak sahibine, sahip olduğu eşyayı "kullanma", ondan "faydalanma" ve onunla ilgili her türlü "tasarrufta" bulunma yetkilerini veren sınırsız ayni haktır. Malik, mülkiyetinde bulunan malı kullanabilir, ondan faydalanabilir, veya onu satabilir, bağışlayabilir hatta tahrip edebilir.

  b) Sınırlı aynî hak; sahibine mükliyet hakkı gibi tm yetki vermeyip, mülkiyet hakkından doğan "kullanma","yararlanma" ve "tasarrufta bulunma" yetkilerinin bir veya ikisini, örneğin yalnız kullanma, veya yalnız yararlanma hakkını verir.
  Sınırlı aynî haklar, sahibine tanıdığı yetkinin niteliğine göre;
  aa) irtifak hakları
  bb) Taşınmaz Yükü
  cc) Rehin Hakkı
  olmak üzere üç gruba ayrılır.

  (2) Gayrimaddi mallar: Gayrimaddi mallar, elle tutulamayan, gözle görülemeyen mallardır. Bunlar zeka ve düşünce ürünü olan şeyler yani eserlerdir. GAyrimaddi mallar, fikri eserler ve sınaî eserler olarak ikiye ikiye ayrılır.
  a)Fikrî eserler; roman, şiir, beste gibi fikir ve sanat ürünleri
  b) Sınaî eserler; sınaî buluşlar, markalar ve endüstriyel tasarımlardır.

  (B) Sahiplerine Göre Mal Türleri

  1) Özel kişilere ait mallar; özel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallardır. Bu mallara özel hukuk uygulanır ve bunlardan doğan uyuzmazlıklar adlî yargıda görülür.

  2) Kamu Tüzel Kişisine Ait Mallar(=Kamuya ait Mallar): Bunlar, kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallardır ve kısaca "Kamuya ait mallar" denir. Kamuya ait mallar, kendi içinde "Kamusal Mallar" ve "Özel mallar" olarak ikiye ayrılır.

  a) Kamusal Mallar(=Kamu tüzel kişilerinin kamusal malları): Kamu tüzel kişisinin mülkiyetinde bulunan ve kamu yararına tahsis edilmiş olan mallardır. Bunlarar kamu hukuku uygulanır ve bunlardan doğan uyuşmazlıklar idari yargıda görülür.

  b) Özel Mallar(=Kamu Tüzel Kişilerinin özel malları), Özel mallar kamu tüzel kişsinin mülkiyetinde olan ancak kamu yararına tahsis edilmemiş olan mallardır. Bunlara kamu hukuku değil özel hukuk uygulanır ve bunlardan doğan uyuşmazlıklar adli yargıda karara bağlanır.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0