Örnek, belirli sayıda yevmiye kayıdı ile
Büyük deftere kayıt işlemlerinin,
6-Faaliyet sonuçları hesabının ve
8-Bütçe hesaplarını kapatılmasını,
dönem olumlu/olumsuz faaliyet sonuçlarını bulunarak
basit bir bilançonun elde edilmesini göstermek amaçlı olarak tarafımızca hazırlanmıştır.
Faydalı olması temennisiyle.


Dosya