Muhasebe İşlemlerinin Genel Süreci

1 - Mali Olay : Mal ve hizmet alımları, ücret ödemeleri, boç ödemeleri, alacakların tahsilatı gibi mali nitelikli olaylar

2 - Kaydetme : Mali olaya ilişkin kanıtlayıcı belgelerin parayla ölçülebililir şekilde yevmiye defterine kayıt edilmesi

3 - Sınıflandırma : Yevmiye defterine kayıt edilen mali olaylara ilişkin bilgilerin Büyük deftere(Defter-i Kebir'e) aktarılarak sınıflandırılması

4 - Özetleme : Büyük defterdeki bilgilerin mizanlara aktarılması

5 - Raporlama : Mizanlara aktarılan bilgilerin, Bilanço ve diğer şeklillerde raporlara dönüştürülmesi.