Kısa -Uzun vade ayrımında, içinde bulunulan yılın sonuna kadarki süre Kısa Vade, yılı takip eden diğer yıl(lar) uzun vade dir.

1 yıl, faaliyet dönemi, bilanço günü, 360 günlük gibi ifadeler genel olarak mali yılı, mali yılda takvim yılını ifade etmektedir.
Kısa-Uzun vade ayrımı Muhasebenin dönemsellik ilkesi gereğidir. Muhasebenin temel görevi, mali işlemlerle ilgili raporların tarşı taraf için anlaşılır ve doğru bilgiler sunmasıdır.

İller Bankasından alınan ve ilk taksit ödemesi Nisan 2015 tarihinde başlayacak 2 yıl vadeli 200.000 TL ikraz kredisinin tamamının 300- Krediler hesabında takibi, belki bu kaydı yapan tarafından bu kredinin 2 yılda ödeneceği bilinebilir fakat, İdarenin mali tabloları, bu kredinin vadesini bilmeyen birisi için 200.000 TL nin 2015 yılı sonunu kadar ödenmesi gerektiği bilgisini sunacaktır.

Bu durumda; 2015, nisan, mayıs,haziran,temmuz,ağustos,eylül,ekim.kasım ve aralık ayında ödenecek taksit toplamları 300- Hesabında, bundan sonraki taksit toplamının ise 400- hesabında takibi önem taşır.

Mali yıl sonunda (31 Aralık) 2016 yılında ödenecek taksit toplamı 400- hesabınndan 300- hesabına aktarılır.

Aktarma işlemi:
400.........xxx (Borç)
300...................xxxx(Alacak) şeklinde muhasebeliştirilir.