Bu konudaki görüşümüz:

Türkiye İş Kurumunun , Toplum yararına program (TYP) kapsamında kamu idareleri ile işbirliği yapıyor olmasından ve İşkurumunun işveren sıfatı bulunmadığından, 5620 sayılı kanun ile Belediyelerde çalıştırılacak personel statü sayı ve şartlarının belirlenmiş olması nedeni ile

TYP kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından çalıştırılan personelin ücret, Sosyal Güvenlik ve Vergi ödemeleri için gönderdiği hakedişin,

10000 Tl si ücret
3000 TL si Sosyal Güvenlik prim Ödemeleri
1500 TL si Vergi Ödemeleri
olarak
Toplamda :14500 TL ödeme yapmış olduğunu varsarak.

gelen hakedişin muhasebe işlemi:

333. 14.500 (A)
102. 14.500 (B)


Hakedişin ilgililerine ödenmesi aşamasındaki kayıt ise:

333. 10.000(A) ----> Ücretler
333. 3.000(A) -----> Sosyal Güvenlik prim Ödemesi
333. 1.500(A) -----> Vergi Ödemeleri
103. 14.500 (B)

şeklinde olacağıdır.