İster 320-Bütçe Emanetlerinden isterse 630-Giderler Hesabından , ilgilisine gönderilen fakat, hatalı hesap numarası veya isim uyuşmazlığı gibi sebelerle idarenin hesabına geri dönen tutarları kayıt altına almada;

1- Ödeme İşlemi

320(abc firması emaneti)......1000 TL
103.2.1........................................... ..........1000 TL


2- Ödemenin idare hesabına geri dönmesi halinde

320(abc firması emaneti)........................................10 00 TL
102.1.1......................1000 TL

kaydı uygun olacaktır.