Kurumsal Kod+ Fonksiyonel Kod+Finansman Tipi Sınıflandırma+Ekonomik Kod


Analitik bütçe sınıflandırma kod yapısından biri olan Finansman tipi sınıflandırma Kurumsal ve fonksiyone sınıflandırmadan sonra gelen tek haneli bir kod grubudur.
Mahalli idareleri ilgilendiren Finansman Tipi Sınıflandırma listesi şöyledir.


1
2
3
4
5 Mahalli İdareler
6
7 Dış Proje Kredileri
8 Bağış ve Yardımlar


Finansman tipi sınıflandırmanın görevi; ödeneğin kaynağını sorgular ve gerekiyor ise gelecek yıla/yıllara devredilecek ödenekleri belirler.


Yapılan harcama idarenin kendi öz kaynakları ile karşılanıyorsa FTS 5, Proje kredilerinden sağlanıyorsa 7, bağış ve yardımlardan sağlanıyor ise 8 olarak kodlanır.

Örneğin;
Satın alınan bir demirbaş ( veya bir başka harcama)


idarenin kendi gelirinden karşılanmış ise
255+Kurumsal+Fonksiyonel+5+Ekonomik Kod


Dış Proje kredilerinden karşılanmış ise
255+Kurumsal+Fonksiyonel+7+Ekonomik Kod


Bağış ve yardımlardan karşılanmış ise
255+Kurumsal+Fonksiyonel+8+Ekonomik Kod


şeklindendir.


Burada, bütçe hazırlığında hem 5-Mahalli İdareler, hemde 7 ve 8 in olup olmayacağı sorusu akıllara gelebilir,


Şayet bütçe hazırlık sürecinde bu tür harcamalar öngörülmüş ise A cetvelinde 5,7 ve 8 fts bulunur, Şayet yıl içerisinde bu tür harcamalara girişilecek ise ödenek işlemleri yapılırken FTS olarak 7 ve/veya 8 kodu kullanılır.