+ Cevap Ver
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
18 sonuçtan 11 ile 18 arası
Şu an Muhasebe kategorisindeki Belediye Hesap Planı Çalışma Şekli Örnekleri isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #11
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  105 - Döviz Hesabı

  "Konvertibilite
  Konvertibilite, genel olarak bir değerin bir başka değere dönüştürülebilmesi işlemini ve bu işlemin hangi koşullarla yapılacağını ifade eder. Konu para olduğunda konvertibilite, bir ülke parasının altına veya diğer ülke paralarına, adına kur ya da parite denilen bir ölçü çerçevesinde dönüştürülebilmesi anlamına gelir. Bir başka ifadeyle eğer bir ülkenin parasını o ülkenin bankalarına götürüp karşılığında yabancı bir ülke parası almak istediğinizde kur denilen ölçü uygulanarak alabiliyorsanız bu durum bulunduğunuz ülke parasının konvertibl olduğunu gösterir. Konvertibilite söz konusuysa, kişi elindeki TL’yi getirip örneğin dolara çevirmek isterse Merkez Bankası bu değişimi geçerli olan kurdan yapacağını taahhüt eder. Merkez Bankası’nın bu taahhüdü, öteki bankaların ya da döviz bürolarının da aynı şeyi yapmalarına olanak sağlar.
  Yukarıdaki açıklamalar Mahfi Eğilmez'in Kendime Yazılar isimli blogundan alınmıştır."


  MADDE 66 – (1) Döviz hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
  a) Borç
  1) Kişilere ait olarak teslim alınan döviz tutarları teslim alındığı günkü T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç, 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı, 333-Emanetler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.


  İdarece, hacizli malların satışından kişilere ait emanet niteliğinde 1.500 EURO teslim alınmıştır. (Euro satış kuru : 3,90)


  105.01.02.01......5.850
  333.2..2.................................5.850


  2) Kurum hesabının bulunduğu bankaya adına intikal eden döviz tutarları teslim tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç; ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
  İdare hesabına kaynağı bilinmeyen 1.000 USD yatırılmıştır. (USD satış kuru : 3,55)
  105.02.02.02...........3.550
  333.05......................................3.550


  Almanya'da yaşayan vatandaş, İlçesi Belediye hesabına 3.000 Euro bağışta bulunmuştur. (Euro satış kuru : 3,90)


  105.02.01.01........................11.700
  600.04.04.01.02................................... .....11.700
  800.04.04.01.02................................... .....11.700
  805....................................11.700


  3) Sayım sonucunda fazla çıkan döviz tutarları sayım tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç, 397-Sayım Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir.


  İdare kasasında yapılan sayım sonucu 150 Usd fazla çıkmıştır.(USD satış kuru : 3,55)


  105.01.01.02..........532,50
  397.01.......................................532,5 0

  4) Kurumca gün sonlarında, bu hesaba ilişkin yardımcı kayıtlardan elde edilen bilgilere göre, konvertibl yabancı paralar mevcudunun T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucu lehte meydana gelen fark bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.


  Banka hesabında bulunan 11.700 TL karşılığı 3.000 Euro için değerleme yapılmıştır. (kur 3,95)
  (fark : 3,95-3,90 = 0,05
  105.02.01.01......150 (3.000 x 0,05)
  600.11.01.99........................150  5) Bankadan gelen hesap özetinden, vezneden bankaya gönderilen dövizlerin hesaba yattığı anlaşıldığı takdirde, bu hesaba borç, 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına alacak kaydedilir.


  idare kasasından banka hesabına yatırımak üzere gönderilen 750 USD hesaba yatırılmıştır.(kur:3,55)


  Kasadan bankaya gönderilmesi;
  108.03.........2.662,50
  105.01.01.02.......................2.662,50


  banka hesap özetinde hesaba yattığının görülmesi;
  105.02.01.02.....2.662,50
  108.03..............................2.662,50

  6) Muhasebe birimlerine ait aynı döviz cinsinden hesaplar arasındaki para aktarımı için bankaya verilen talimatlardan yerine getirilenler işlem tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç, 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına alacak kaydedilir.


  İdare T.C.Ziraat Bankası hesabında bulunan 2.000 USD'nı Halk Bankası hesabına aktarmak için bankaya talimat vermiştir.(Kur:3,55)


  108.03..............7.100
  106................................7.100


  106......................7.100
  105.02.01.02(T.C.Z.B)..........................7.1 00


  105.02.01.02(HalkBank)............7.100
  108.03............................................ ...........7.100


  b) Alacak
  1) Vezneden bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarlar bu hesaba alacak, 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına borç kaydedilir.


  idare kasasından banka hesabına yatırımak üzere 750 USD göndermiştir.(kur:3,55)


  108.03.........2.662,50
  105.01.01.02.......................2.662,50


  2) Düzenlenen “döviz gönderme emirleri” nden, bankaca ödendiği ya da gönderildiği bildirilen tutarlar bu hesaba alacak, 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabına borç kaydedilir.


  Banka hesap özetinde 2.000 Usd nin ilgilisine ödendiği görülmüştür. (kur:3,55)
  106.................7.100
  102.02.01.02...................7.100


  3) Veznelerde bulunan emanet niteliğindeki dövizlerden ilgilisine iade edilen tutarlar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı, 333-Emanetler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir.


  İdare, hacizli malların satışından kendisine gelen kişilere ait emanet niteliğinde 1.500 EURO'yu ilgilisine idare kasasından teslim etmiştir. (Euro satış kuru : 3,90)


  105.01.02.01.................5.850
  333.2..2......5.850
  4) Sayım sonucunda noksan çıkan döviz tutarları kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba ve varsa kayıtlı değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki olumlu fark 600-Gelirler Hesabına alacak, sayım tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden 197-Sayım Noksanları Hesabına ve varsa kayıtlı değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki olumsuz fark 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.


  Kasa sayımı sonucu 100 Euro'nun eksik olduğu görülmüştür. (kur:3,85)


  197.02..........385
  105.01.02.01...............385

  5) Kurumca gün sonlarında bu hesaba ilişkin yardımcı kayıtlardan elde edilen bilgilere göre konvertibl yabancı paralar mevcudunun T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucu oluşan kur azalışı farkları bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.


  Banka hesabında bulunan 11.700 TL karşılığı 3.000 Euro için değerleme yapılmıştır. (kur 3,80)
  (fark : 3,80-3,90 = -0,10)


  105.02.01.01...............................300 (3.000 x 0,10)
  630.11........................300

 2. #12
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı

  Hesabın işleyişi
  ay sonunda
  (191 hesabın borç kalanı > 391 hesabının alacak kalanı) ise aradaki fark 190 hesabına borç yazılır.


  ((190 Hesabın borç toplamı + 191 hesabın borç kalanı toplamı)) < 391 hesabın alacak kalanı )ise aradaki fark Devlete ödenecek KDV olarak 360.04.01 hesabın alacağına yazılır


  190 hesabı ay sonunda ya borç kalanı verir veya kalan vermez. Bu hesap hiç bir şekilde alacak kalanı vermez.
  01.01.2017 tarihinde idarenin 1 nolu açılış fişinde (2016 yılından devreden hesaplar) 190 hesabın borç kalanı 5.000 olduğu kabul edilirse


  İdare 05.01.2017 tarihinde su hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet bilgisayar almıştır.
  255.02.01..............1.000
  191.........................180
  360...........................................9,50
  103.02................................1.170,50
  830.06.01.02.02......1.180
  835......................................1.180
  900
  905


  İdarenin ocak ayı su tahakkuku 15.000 + 1.200(%8) kdv


  120..03.01.02.58..........16.200
  391............................................... ..1.200
  600.03.01.02.58.............................15.000
  Bu işlemden sonra 190 hesabın borç toplamı 3.980 olacaktır. (5.000 - 1.020)
  MADDE 152 – (1) Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
  a) Borç
  1) Ay sonlarında, devreden katma değer vergisi hesabı ile indirilecek katma değer vergisi hesabının borç bakiyeleri toplamı, hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesinden fazla ise, sonraki döneme devreden katma değer vergisi tutarı bu hesaba borç, hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesi 391-Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına borç, indirilecek katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, varsa devreden katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 190-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına alacak kaydedilir.


  Ay sonu kaydı
  391.....................1.200
  190.....................3.980
  190..................................5.000
  191.....................................180


  b) Alacak
  1) Ay sonlarında hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak kalanı, devreden katma değer vergisi hesabı ile indirilecek katma değer vergisi hesabının borç kalanları toplamından fazla ise, söz konusu fark 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak, bu hesabın borç bakiyesi bu hesaba alacak, indirilecek katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına alacak; hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesi ise 391-Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına borç kaydedilir.


  İdarenin ay sonu mizanında;
  190......1.000 Borç toplamı
  191.........300 borç kalanı
  391.........1.600 Alacak kalanı
  şeklinde olduğu varsayılırsa


  ay sonu kaydı


  391.......1.600
  190..........................1.000
  191.............................300
  360.04.01................... 300


  Ay içerisinde Hesaplanan (yada tahsil edilen) KDV, ödenen ve/veya devreden kdv toplamlarından fazla olması sebebi ile aradaki 300 TL fark devlete ödecek kdv olarak 360 hesabına kaydedilmiştir.

 3. #13
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı

  Hesabın işleyişi
  MADDE 154 – (1) İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda belirtilmiştir.
  a) Borç
  1) Kurumların katma değer vergisi tahsilatı yaptıkları faaliyetleri ile ilgili mal ve hizmet alımları nedeniyle yapılan giderin, Katma Değer Vergisi hariç tutarı 630-Giderler Hesabına veya aktifleştirilecek bir unsur ise ilgili hesaba borç, indirilecek katma değer vergisi tutarı bu hesaba borç, kesintiler 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar veya ilgili diğer hesaplara alacak, ödenecek tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak; diğer taraftan Katma değer vergisi dâhil tutar 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.


  İdare, su hizmetlerinde ve mali hizmetler de kullanılmak üzere 1.000 TL + %18 kdv bedelle 2 adet bilgisayar satın almıştır.


  Mali hizmetlerde kullanılacak bilgisayar kaydı;
  255.02.01..............1.180
  360...........................................9,50 (Damga vergisi kesintisi 1.000 TL üzerinden hesap edilmiştir.)
  103.02................................1.170,50
  830.06.01.02.02......1.180
  835......................................1.180
  900
  905


  Su hizmetlerinde kullanılacak bilgisayar kaydı;
  255.02.01..............1.000
  191.........................180
  360...........................................9,50
  103.02................................1.170,50
  830.06.01.02.02......1.180
  835......................................1.180
  900
  905


  İdare su hizmetlerinde kdv tahsil ettiği için bu hizmetlerin yerine getirilmesi için yaptığı harcamaların KDv'ni 191 hesabında göstermiş, Mali hizmetlerin kdv'ne konu bir işlemi olmaması nedeniyle yaptığı harcamaların kdv'ni harcamanın maliyetine dahil etmiştir.
  b) Alacak
  1) Ay sonlarında, hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak kalanı, devreden katma değer vergisi hesabı ile indirilecek katma değer vergisi hesabının borç kalanları toplamından fazla ise, söz konusu fark 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak, bu hesabın borç bakiyesi bu hesaba alacak, devreden katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 190-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına alacak; hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesi ise 391-Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına borç kaydedilir.


  İdare otobüs hizmetlerinde kullanılmak üzere 6.000 TL + %18 bedelle lastik almıştır


  150.14.02..................6.000
  191...........................1.080
  360............................................... .58
  103.02..........................................7. 022
  830.03.07.03.03.........7.080
  835.............................................7. 080
  900
  905


  * 150/630 hesabın kapatılma kaydı
  630.14.14.................6.000
  150.14.02.....................................6.00 0


  İdare otobüs hizmetleri bilet satışından %18 kdv dahil 18.000 TL tahsilat yapmıştır.


  600.03.01.02.59................................... ...................15.254
  391............................................... ...........................2.746
  100............................18.000
  800.02.01.02.59................................... ....................18.000
  805............................18.000


  KDV dahil 118 Lira da kdv hariç tutar 100 TL ise
  KDv dahil 18.000 TL de KDV hariç tutar X TL
  100x18.000 / 118 = 15.254


  Ay sonu;
  190 hesabı borç toplamı : 1.000
  191 hesabın borç kalanı : 1.080
  391 hesabın alacak kalanı: 2.746


  Ay sonu kaydı;
  391..............2.746
  190..........................1.000
  191..........................1.080
  360..........................666
  2) Ay sonlarında, devreden katma değer vergisi hesabı ile indirilecek katma değer vergisi hesabının borç bakiyeleri toplamı hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesinden fazla ise, varsa devreden katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 190-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, bu hesabın borç bakiyesi bu hesaba alacak, hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesi 391-Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına borç, sonraki döneme devreden katma değer vergisi tutarı 190-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına borç kaydedilir.


  Ay sonu;
  190 hesabı borç toplamı : 3.000
  191 hesabın borç kalanı : 1.080
  391 hesabın alacak kalanı: 2.746


  Ay sonu kaydı;
  391..............2.746
  190...............................3.000
  191...............................1.080
  190...............1.334

 4. #14
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı

  Hesabın işleyişi
  MADDE 294 – (1) Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
  a) Alacak
  1) Kurumun sattığı mal ve hizmet karşılığı olarak katma değer vergisi tutarı da dâhil olmak üzere yapılan tahsilat tutarları 100-Kasa Hesabına veya 102-Banka Hesabına borç, tahsil edilen katma değer vergisi bu hesaba, Katma Değer Vergisi hariç tutar ise 600-Gelirler Hesabına alacak; diğer taraftan katma değer vergisi tutarı da dâhil olmak üzere yapılan tahsilat toplamı 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.


  İdare bilançosunda 900.000 TL kayıtlı değeri olan sahip olduğu soğuk hava deposunu 1 Temmuz 2017 tarihinde 3 aylığına 15.000 + %18 kdv ücret karşılığı kiralamış,kira ücreti peşin tahsil edilmişdir.


  600.03.06.01.99................................... ..5.000
  380.03.06.01.99................................... 10.000
  391............................................... ........2.700
  100.................17.700
  800.03.06.01.99................................... .17.700
  805.................17.700


  900.10.03..........900.000
  999..................................900.000


  1 Ağustos 2017 ve 1 Eylül 2017 tarihlerinde


  380.03.06.01.99.........5.000
  600.03.06.01.99..........................5.000


  kira bitiminde;


  900.10.03.......................900.000
  999..............900.000
  b) Borç
  1) Ay sonlarında, hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesi, devreden katma değer vergisi hesabı ile indirilecek katma değer vergisi hesabının borç bakiyeleri toplamından fazla ise, söz konusu fark 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak, indirilecek katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, devreden katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 190-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına alacak; bu hesabın alacak bakiyesi bu hesaba borç kaydedilir.


  Ay sonunda ;
  190 hesabı borç toplamı : 0
  191 hesabın borç kalanı : 0
  391 hesabın alacak kalanı: 2.700
  Ay sonu kaydı;
  391..............2.700
  360.................................2.700


  2) Ay sonlarında, devreden katma değer vergisi hesabı ile indirilecek katma değer vergisi hesabının borç bakiyeleri toplamı hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesinden fazla ise, varsa devreden katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 190-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, indirilecek katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, bu hesabın alacak bakiyesi bu hesaba borç, sonraki döneme devreden katma değer vergisi tutarı 190-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına borç kaydedilir.


  Ay sonunda ;
  190 hesabı borç toplamı : 2.700
  191 hesabın borç kalanı : 0
  391 hesabın alacak kalanı: 2.700


  Ay sonu kaydı;
  391..............2.700
  190....................................2.700

 5. #15
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

  Hesabın niteliği
  MADDE 286 – (1) Bu hesap, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin tahsil edilmiş gelirlerin izlenmesi için kullanılır.
  http://www.yerel.gen.tr/forum/muhase...plar-2003.html

 6. #16
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

  Hesabın niteliği
  MADDE 335 – (1) Bu hesap, dönem içinde tahsil edilen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına dâhil edilecek olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

  http://www.yerel.gen.tr/forum/muhase...plar-2003.html

 7. #17
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

  Hesabın niteliği
  MADDE 144 – (1) Bu hesap, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubundaki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılır.  http://www.yerel.gen.tr/forum/muhase...plar-2002.html

 8. #18
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

  Hesabın niteliği
  MADDE 217 – (1) Bu hesap, dönem içinde ödenen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına dâhil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullanılır.
  http://www.yerel.gen.tr/forum/muhase...plar-2002.html

+ Cevap Ver
Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0