Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Ymt.

“99 Diğer nazım hesaplar
990 Kiraya verilen duran varlıklar hesabı
MADDE 410/A – (1) Bu hesap kurumun, bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için kullanılır."
999 Diğer nazım hesaplar karşılığı hesabı
MADDE 410/C – (1) Bu hesaba diğer nazım hesaplar hesap grubunda yer alan hesaplara yazılan tutarlar kaydedilir."


a) Borç
1 – Kiraya verilen duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1 – Kiraya verilen duran varlıklardan kira süresi sona erenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı hesabına borç kaydedilir.Belediyenin Bilançosunda 100.000 TL değerle kayıtlı bina Aylık 1.500 TL ile kiraya verilmiş;


Hesap Borç Alacak
990.03 100.000
999 100.000


Belediyenin Bilançosunda 75.000 TL değerle kayıtlı iş makinesi 3 aylık süreliğine Aylık 5.000 TL ile kiraya verilmiş;

Hesap Borç Alacak
990.04 75.000
999 75.000


iş makinesinin kira süresi dolmuş;

Hesap Borç Alacak
990.04 75.000
999 75.000