+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası
Şu an Muhasebe kategorisindeki 472/372 Kıdem Tazminatı Karşılı Hesabı Kullanımı isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  472/372 Kıdem Tazminatı Karşılı Hesabı Kullanımı

  Karşılık : Gerçekleşme zamanı ve tutarı belli olmayan yükümlülükler

  Kıdem tazminatı karşılığı; Çeşitli mevzuat veya sözleşme gereğince işçinin idareden ayrılması durumunda, şayet hakediyor ise kıdemine bağlı olarak ihbar ve kıdem tazminatı olarak yapılacak ödemeler için ayrılan karşılıklardır.

  İşçinin idareden ne zaman ayrılacağı tam bilinmediği için kıdem tazminatı idarenin tahmini borcudur. Bu sebeple her mali yıl sonunda işçilerin iş kanunu uyarınca hizmet akitleri devam ettikçe her 1 tam yıl için 30 günlük ücret tutarı kıdem tazminatı karşılıkları hesabında biriktirilir.

  İşçinin idareden ayrılma zamanı tam bilinmediği için öncelikle tahakkuk uzun vadeli 472 hesabına yapılır. İzleyen yılda emekli olma durumu ortaya çıktığında ise ödenecek kıdem tazminatı tutarı kadar 472 hesabı borçlandırılarak 372 hesabı alacaklandırılı ve ödeme işlemi 372 hesabı ile gerçekleşir.


  Belediye çalışan işçiler için ilgili mali yıl sonunda 30.000 TL kıdem tazminatı karşılığı hesaplanmış ise;

  31/12/201x tarihinde

  630.1.3.2.1.........30.000
  472.09............................................ 30.000


  Takip eden yılda 1 işçinin emekli olacağı ve kıdem tazminatı tutarının ise 25.000 TL olduğu varsayılırsa;

  31/12/201x
  472.09.............25.000
  372.09............................................ 25.000

  işçi emekli olup kıdem tazminatı ödemesi yapıldığında

  372.09.............25.000
  360.3.1....................................189,75
  103..........................................24.81 0,25
  830.1.3.2.1.......25.000
  835.........................................25.000
  900.1.3....................................25.000
  905.1.3............25.000


  -------------------------------------------------------------------------------
  Emekli olacağını belirten işçi bu kararından vazgeçmiş ve çalışmaya devam edeceğini belirtmiş ise, daha önce 372 hesabına aktarılan 25.000 TL tekrar 472 hesabına aktarılır.

  372.09.............25.000
  472.09......................................25.000

 2. #2
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Muhasebat Genel Müdürlüğünün 372/472 hesaplarının çalışmasına ilişkin örnek dokümanı.


  KIDEM TAZMİNATININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER  1- Maliye Bakanlığında çalışan ve 25 yıllık hizmeti bulunan İşçi Bay A ve B için 31.12.2015 tarihi itibarıyla ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılığının 150.000 TL olduğu Bakanlığın ilgili birimince hesaplanmış olup liste halinde muhasebe birimine 30.06.2016 tarihinde gönderilmiştir.


  • Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce Yapılacak Kayıt


  25 yıl için hesaplanan tutar aşağıda gösterildiği şekilde muhasebe kayıtlarına alınacaktır.

  500- Net Değer Hesabı 150.000
  472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 150.000

  2- 2016 yılının sonunda, Maliye Bakanlığının ilgili birimince, geçmiş yıllar için ayrılmış kıdem tazminatı tutarlarının güncellenmesi için 10.000 TL tutarında 2016 yılı için ayrılması gereken kıdem tazminatı tutarı için de 6.400 TL tutarında iki ayrı liste düzenlenerek muhasebe birimine gönderilmiştir.

  a) Geçmiş yıllar ayrılmış kıdem tazminatı karşılığı tutarlarının güncelleme kaydı.

  630- Giderler Hesabı 10.000
  472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 10.000

  b) 2016 yılı için ayrılan kıdem tazminatı karşılığı tutarının kaydı.

  630- Giderler Hesabı 6.400
  472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 6.400

  3- İşçi Bay A ve B nin 2017 yılı içerisinde emekliliğe sevki için hizmet yılı şartı ve yaş şartını sağladığı, düzenlenen belge ile 31.12.2016 tarihinde muhasebe birimine bildirilmiştir.

  Açıklama: Dönem sonunda emekli ikramiyesine ilişkin karşılık ayırma işlemleri tamamlandıktan sonra İşçi Bay A’nın emekliliğe ayrılma hakkını elde etmesi nedeniyle kendisine ödenecek olan ikramiye tutarı uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundan, kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubuna dönem sonu işlemleri içerisinde alınacaktır.

  472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 166.400
  372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 166.400

  4- İşçi Bay A ve B, 2017 yılında da çalışmaya devam etmiştir. 2017 yılı sonunda geçmiş dönem ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları için hesaplanan güncelleme tutarı 11.000 TL, 2017 yılı için ayrılması gereken karşılık tutarı ise 7.000 TL olarak hesaplanmış ve düzenlenen listeler muhasebe birine gönderilmiştir.

  a) Geçmiş yıllar ayrılmış kıdem tazminatı karşılığı tutarlarının güncelleme kaydı.

  630- Giderler Hesabı 11.000
  372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 11.000

  b) 2017 yılı için ayrılan kıdem tazminatı karşılığı tutarının kaydı.

  630- Giderler Hesabı 7.000
  372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 7.000

  Açıklama: 2016 yılı sonunda, 472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabında kayıtlı tutarlar, 372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına aktarıldığı için, 2016 yılından sonra ayrılan tüm karşılıklar 372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına kaydedilecektir.

  5- İşçi Bay A ve B 15 Temmuz 2018 tarihinde emekliye ayrılmak üzere 15 Mayıs 2018 tarihinde dilekçesini vermiş ve emekliye sevki onaylanmıştır. Emekli ikramiyelerinin ödenmesi için düzenlenen ödeme emri belgesi muhasebe birimine gönderilmiştir.

  (Kesintiler ihmal edilmiştir.)
  372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 184.400
  630- Giderler Hesabı (2018 yılı kıdem tazminatı) 3.800
  325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 188.200
  830- Bütçe Giderleri Hs. 188.200
  835- Gider Yansıtma Hs. 188.200
  Konu Ferruh Atalay tarafından (24 Mayıs 2016 Saat 08:37 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Muhasebat Genel Müdürlüğü
  90192509-140.02-9430
  20/05/2016
  Konu :Kıdem Tazminatı

  Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Sayıştay tarafından denetlenmesi sonucunda düzenlenen kamu idaresi raporlarında ve diğer denetim raporlarında, bu idarelerce istihdam edilen işçi statüsündeki personel için kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı tespitinde bulunulmuş ve bu durumun bilanço ve faaliyet sonuçları tablolarının hatalı sonuç üretmesine neden olduğundan bahsedilmiştir.
  Bilindiği üzere, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Temel kavramlar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, “İhtiyatlılık: Muhasebe uygulamasında muhtemel risklere ve olaylara karşı bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda karşılık ayrılır. Faaliyet sonucunu değiştirmeye yönelik olarak gizli yedekler ya da gereğinden fazla karşılık ayrılamaz.” hükmü yer almaktadır.
  Diğer taraftan, aynı Yönetmeliğin 197 nci maddesinde, 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının, ilgili mevzuatı uyarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı, 228 inci maddesinde ise 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının, ilgili mevzuatı uyarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı belirtilmektedir.

  Ayrıca, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 291, 292, 342 ve 343 üncü maddelerinde, 372/472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının niteliği ile hesabın işleyişine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

  Bu çerçevede, kamu idareleri tarafından işçi statüsünde istihdam edilen personel için ayrılan kıdem tazminatları karşılıklarının izlenebilmesi amacıyla, genel bütçeli idareler ile özel bütçeli idarelerin kullandıkları detaylı hesap planlarında;
  372 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı,
  372.01 - Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
  372.02 - Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
  372.03 - Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
  372.09 - Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları
  472 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
  472.01 - Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
  472.02 - Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
  372.03 - Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
  472.09 – Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları
  yardımcı hesapları açılmıştır. Kıdem tazminatı ile ilgili olarak uygulama birliğinin sağlanması amacıyla söz konusu işlemlerin aşağıda yer alan açıklamalar ve ekte yer alan örnek muhasebe kayıtlarına göre yapılması uygun görülmüştür.

  Buna göre;
  1- Kamu idarelerinde işçi statüsünde istihdam edilen personelin, 2015 ve daha önceki yıllarda ayrılması gereken kıdem tazminatı tutarları, hizmet yılı ile yıllık kıdem tazminatı tutarının çarpılması suretiyle kamu idarelerinin ilgili birimlerince hesaplanarak liste halinde en geç 30.06.2016 tarihi itibarıyla muhasebe birimlerine gönderilecektir. Muhasebe birimleri de yapılan bildirimler üzerine listede yer alan toplam tutarlar üzerinden 500-Net Değer Hesabına borç, 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak,

  2- 2016 yılı ve sonraki yılların dönem sonlarında, kamu idarelerinden alınan kıdem tazminatı hesaplama listesinin toplam tutarı muhasebe birimlerince 630-Giderler Hesabına borç, 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak,

  3- 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabında kayıtlı önceki dönemlere ait tutarların, o yıl için belirlenen kıdem tazminatı tutarı üzerinden güncellenmesini teminen, kamu idarelerinin ilgili birimlerinden alınan kıdem tazminatı güncelleme listesinde yer alan toplam tutar, 630-Giderler Hesabına borç, 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak,

  4- Daha önceki yıllarda hesaplanarak 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına kaydedilmiş tutarlardan, izleyen dönemde ödeneceği kamu idarelerince muhasebe birimlerine bildirilen tutarlar dönem sonlarında 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına borç, 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak,

  5- Ödenen kıdem tazminatı tutarlarının bir taraftan karşılık ayrılmış kısmı 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına, karşılık ayrılmamış kısmı ise 630-Giderler Hesabına borç, ödenecek tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan toplam tutar 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak,
  kaydedilecektir.

  Ertan ERÜZ
  Bakan a.
  Genel Müdür

  5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerine
  81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
  Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

 4. #4
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Örneklerdeki güncelleme örneklerinden kasıt, mali yıl içerisinde ücretlere gelen zamların Kıdem tazminatı karşıllıklarına yansıtılması sanırım.

+ Cevap Ver

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0