380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

Her iki hesapta erken yapılantahsilat var ise kullanılan hesaplar.

İdare; 1 Ekim 2015 tarihi itibari ile, Kendi mülküyetindeki ve bilançoda 250.000 TL kayıtlı taşınmazını aylık 2.000 TL kira ile 12 aylığına kiralamış ve kira bedelini peşin tahsil etmiş ise;

1 Ekim - 31 Aralık 2015 dönemi için ödenen tutar 6.000 TL
1 Ocak - 30 Eylül 2016 dönemi için ödenen tutar 18.000 TL

600.3.6.1.99 2000 Ekim
380.3.6.1.99 4000 Kasım-Aralık 2015
480.3.6.1.99 18000 Ocak-Eylül 2016
102 24000
800.3.6.1.99 24000
805 24000

Bu kayıtla beraber;
990.7 250.000
999 250.000

Kasım ve Aralık ayında ((her ay ayrı ayrı)

600.3.6.1.99 2000
380.3.6.1.99 2000

31.12.2015 tarihinde

380.3.6.1.99 18000
480.3.6.1.99 18000

Ocak/Eylül 2016 Tarihlerinden (her ay ayrı ayrı)

600.3.6.1.99 2000
380.3.6.1.99 2000

kiralama sürresi bitiminde;
990.7 250.000
999 250.000