181 Gelir Tahakkukları Hesabı
281 Gelir Tahakkukları Hesabı

Hak edilen fakat istenebilecek durumda olmayan gelirlerin takip edildiği hesaplardır.

Belediye, şirketine veya bağlı idareye 2 yıl sonra (1.06.2018) tarihinde geri ödenmek üzere 100.000 TL borç vermiş ve bu borç için yıllık 5.000 TL faiz ana para ile beraber aynı tarihte ödenecektir.


1.06.2016 tarihinde borç verme kaydı
232.06.05 Belediyeye Bağlı Kuruluş ve Şirketler 100.000 -
103 Verilen Çekler Hesabı - 100.000
830.8.1.5.5 Bağlı İdarelere 100.000
835 100.000

31.12.2016 tarihinde 2016 yılı faiz tahakkuk kaydı

(1 Haziran - 31 Aralık 2016 arası 7 ay olmasından dolayı yıllık 5.000 TL faizin 7 aya düşen payı 5.000/12 x 7 = 2.920 TL)


281 Gelir Tahakkukları Hesabı 2.920 -
600.5.1.3.1 Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri - 2.920

31.12.2017 tarihinde 2017 yılı faiz geliri tahakkuk kaydı
181 Gelir Tahakkukları Hesabı 5.000 -
600.5.1.3.1 Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri - 5.000

31.12.2017 31.12.2017 tarihinde vadelerin 1 yıla inmiş olmasından dolayı yapılan kayıtlar;

181 Gelir Tahakkukları Hesabı 2.920 -
281 Gelir Tahakkukları Hesabı - 2.920

132.06.05 Belediyeye Bağlı Kuruluş ve Şirketler 100.000 -
232.06.05 Belediyeye Bağlı Kuruluş ve Şirketler - 100.000

1.06.2018 tarihinde faiz ve Ana paranın tahsilatı
(600 lü hesap 1 ocak 31 mayıs 2018 dönemi faizi kapsamaktadır)

132 Belediyeye Bağlı Kuruluş ve Şirketler - 100.000
181 Gelir Tahakkukları Hesabı - 7.920
600.5.1.3.1 Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri - 2.080
102 Bankalar 110.000
800.8.1.5.5 Bağlı İdarelerden - 100.000
800.5.1.3.1 Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri - 10.000
805 110.000

İdare, banka ile yaptığı sözleşme uyarınca, 1 Haziran 2016 tarihinde, 6 ay vadeli hesaba yatıracağı 200.000 TL karşılığı, bankadan her ay 3.000 TL faiz alacak, fakat faiz ve anaparasını 6 sonra çekebilecekir.

30 Haziran/Temmuz/Ağustos/Eylül/ekim aylarında ayrı ayı;


181 Gelir Tahakkukları Hesabı 3.000 -
600.5.1.9.3 Mevduat Faizleri - 3.000

Kasım ayında;

181 Gelir Tahakkukları Hesabı - 15.000
600.5.1.9.3 Mevduat Faizleri (Kasım Ayı Faizi) - 3.000
100 Kasa hesabı 218.000 -
800.5.1.9.3 Mevduat Faizleri 18.000
805 18.000

örnekte 100 kasa hesabı yazıldı ama bu 102 hesabıda olabilir.