180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı


Her iki hesapta erken yapılan ödemele var ise kullanılan hesaplar.

İdare; 1 Eylül 2015 tarihi itibari ile, bir firma ile 12 aylık bir fiber internet erişimi sözleşme yapmış, aylık internet kullanım ücret 100 TL olmak üzere para firmaya peşin olarak ödenmiş ise;

1 Eylül - 31 Aralık 2015 dönemi için ödenen tutar 400 TL
1 Ocak - 31 Ağustos 2016 dönemi için ödenen tutar 800 TL

630.3.5.2.3 100 Eylül
180.3.5.2.3 300 ekim, kasım, aralık
280.3.5.2.3 800 Ocak-Ağustos 2016
360.3.9 10
103 1190
830.3.5.2.3 1200
835. 1200
905.3.5 1200
900.3.5 1200

Ekim, Kasım, Aralık 2015 tarihlerinde yapılacak kayıt(Her ay ayrı ayrı)

630.3.5.2.3 100 -
180.3.5.2.3 - 100


31.12.2015 tarihinde

180.3.5.2.3 800 -
280.3.5.2.3 - 800

Ocak/Ağustos 2016 tarihlerinde yapılacak kayıt(Her ay ayrı ayrı)

630.3.5.2.3 100 -
180.3.5.2.3 - 100