15 Aralık 2014 tarihinde memurlara ödenen maaşların detayı;
temel maaşlar : 2000
Zamlar ve tazminatlar : 2400
Sosyal güvenlik ödemeleri : 1000
Genel sağlık sigortası ödemeleri : 500

Damga vergisi : 100
Gelir vergisi: 600

Ödenecek : 3700 TL olduğu düşünülürse;

ödenecek maaşın bir kısmı 2014 bütçesinden, kalanı ise 2015 bütçesinden yapılacak olmasından dolayı hesap planında 162 hesabın kullanılması gerekmektedir.

2014 Aralık Ayı kaydı;

630.1.1.1.1 1000
630.1.1.2.1 1200
630.2.1.6.1 500
630.2.1.6.2 250
360.3.1 100
360.1.1.2 600
361 1500
162.5.1 2950
103 3700
830 2950
835 2950
900 2950
905 2950

Tahakkukların yarısı (630) 2014 bütçesinden karşılanacağı için 630-830 ve 900 lü hesaplar tahakkukun yarısı kadar, vergi sosyal güvenlik primleri, icra, kira, vb kesintiler ise tam olarak yapılıp kalan tahakkuk toplamı 162 hesabına alınarak ertesi yıla devredilir.

2015 Ocak Ayı Kaydı;

630.1.1.1.1 1000
630.1.1.2.1 1200
630.2.1.6.1 500
630.2.1.6.2 250
162.5.1 2950
830 2950
835 2950
900 2950
905 2950