Büyükşehir Belediyesine Bağlı su ve Kanalizasyon idaresinin üst yöneticisidir.

Büyükşehir belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı Tarafından atanır.

657 sayılı kanunun 68/b bendi uyarınca, 4 yıllık yüksek okul mezunu ise en az 12 yıl, 2 yıllık yüksek okul mezunu ise en az 14 yıl hizmetinin bulunması gerekir.

"Yönetim Kuruluna atanacak olanların idarenin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir."

ifadesinden atanacak olanlarda aranacak uzmanlık dalları az çok belli edilmiştir.