Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu

Büyükşehir belediye Başkanı ( Başkan)......1
İdare Genel Müdürü ( Üye).....................1
İdare Genel Müdür Yard. (Üye)................1
Üye (Atananlar)...................................3

olmak üzere 6 kişiden oluşur.

Yönetim kuruluna atanacak olan üyeler; Büyükşehir Belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı onayı ile atanır ve yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir.