Genel Müdürün Teklifi, Yönetim Kurulunun Kararı B.Şehir Belediye Başkanı onayı ileTarafından atanacak Personel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Daire başkanları
1.Hukuk Müşaviri
Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdürün Teklifi, Yönetim Kurulunun Kararı ile atanacak Personel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Müdürler
Avukat
Müfettiş
Teknik Elemanlar

Genel Müdür tarafından atanacak Personel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Diğer Personel