Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

Büyükşehir Nüfusu;
2.999.999'a kadar olan Belediyelerde en fazla 3
7499.999'a kadar olan Beledilyelerde en fazla 4

Norm kadro standartlarına göre nüfusu 7.500.000 üzeri olan B.Belediyelerinde ise en fazla 5 adet

Genel Müdür yardımcısı atanabilir.

Mali Hakları:

Derece/Kademe........:1/4
Ek Gösterge.............:3.600
Özel.Hizm.Tazm.........:210
Yan Ödeme...............:1.700
Ek Ödeme................:190
Makam Tazminatı.......:3.000
Temsil Tazminatı........:9.000