"Ölüm yardımı ödeneği:
Madde 208 –
Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.
Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir.Bu yardım borç için hacizedilemez."


memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenler için
2015 yılı için 9500 (1500+8000) x 0,083084 = 789,30 TL

memurun ölümü halinde
2015 yılı için 9500 (1500+8000) x 0,083084 x 2 = 1578,60 TL

Memurun ölümü halinde ödenek, verilecek kişi sayısına bölünerek hesap ediliyor.
ödeme yapılacak kişi sayısı 3 ise 1578,60 / 3
ödeme yapılacak kişi sayısı 2 ise 1578,60 / 2


"hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için hacizedilemez."

Buradaki "ödeme emri aranmaksızın", muhasebe fişi değilde ödenek gönderme belgesi olması lazım. Yani ödenek olup olmadığına bakılmaksızın ödemenin yapılacağı ifade ediliyor diye biliyorum.


muhasebe kaydı ise;
630.1.1.4.1................789,30
103............................................... ..........789,30
830.1.1.4.1................789,30
835............................................... ..........789,30
900
905