Genel Sekreter:
657 sayılı kanunun 68/b bendi uyarınca, 4 yıllık yüksek okul mezunu ise en az 12 yıl, 2 yıllık yüksek okul mezunu ise en az 14 yıl hizmetinin bulunması gerekir.
Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile ataması yapılır.

Genel Sekreter Yardımcısı:
657 sayılı kanunun 68/b bendi uyarınca, 4 yıllık yüksek okul mezunu ise en az 10 yıl, 2 yıllık yüksek okul mezunu ise en az 12 yıl hizmetinin bulunması gerekir.
Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ataması yapılır.

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı:
4 yıllık yüksek okul mezunu olma dışında bir şart aranmaz
Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından görevlendirilir.