Devlet memurları kanunu madde fihristi


KISIM-1
Genel Hükümler


BÖLÜM : 1
Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

1 Kapsam
2 Amaç
3 Tekel ilkeler
4 İstihdam şekilleri
5 Dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamayacağı

BÖLÜM : 2
Ödevler ve Sorumluluklar
6 Sadakat
7 Tarafsızlık ve devlete bağlılık
8 Davranış ve işbirliği
9 Yurt dışında davranış
10 Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
11 Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
12 Kişisel sorumluluk ve zarar
13 Kişilerin uğradıkları zararlar
14 Mal bildirimi
15 Basına bilgi veya demeç verme
16 Resmî belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesiListe Pdf