5216 sayılı kanunun 20. maddesindeki
"Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz.
Danışmanlara, her türlü ödemeler dâhil, büyükşehir belediyesi genel sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75'ini aşmamak üzere belediye meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir.
"

ifadesinden Danışmanların Sosyal Güvenlik Açısından işçiler gibi sigortalı olmaları gerektiğini düşünmekteyiz. Sözleşmeli çalışmalarından dolayı, işsizlik primi kesintisininde olmaması gerekmektedir.

Genel sekreterin brüt aylık miktarının % 75 ini geçmeyecek şekilde ücret ödeneceği belirtildiği için yaklaşık 4200 TL arası ele geçen rakam çıkmaktadır.