GÖREVDE İKEN ASKERE GİDENLER İÇİN DUYURU

5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) fıkrasının ikinci bendi “Aybaşlarından sonra vazifeye girenlerin o aya ait eksik aylık veya ücretlerinden kesenek alınmaz. Aybaşlarından sonra vazifeden ayrılanların eksik aylık veya ücretlerinden tam kesenek alınır.’’ Hükmünü amirdir.


Buna göre 5434 sayılı Kanuna tabi görev yapmakta iken, askere gitmek üzere görevden ayrılanların (askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanlar hariç), söz konusu aya ait görev aylığını aldığından ve söz konusu süre fiili hizmet süresinden sayılacağından, askerlik borçlanma işleminde başlangıç tarihi, görevden ayrıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacak ve HİTAP ‘da söz konusu süreler düzeltilecek olup, düzeltmeye ilişkin Kurumumuzca ayrıca Kamu İdarelerine yazılı olarak bildirim yapılmayacaktır.

Duyuru Sayfası