+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası
Şu an Kararlar & Evlendirme vb. Konular kategorisindeki Yetki Devri ile İmza Devri Arasındaki Farklar/Benzerlikler isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Yetki Devri ile İmza Devri Arasındaki Farklar/Benzerlikler

  İdarede yetki hangi makama verilmiş ise sadece o makam tarafından kullanılır. Kural olarak yetkiye sahip makam, yetkisini bir başka makama devredemez.
  Bunun istisnasını Yetki devri ve İmza devri oluşturmaktadır.

  Yetki Devri
  : Karar alma yetkisinin bir makamdan bir başka makama kişi ismi belirtilmeden devredilmesidir. Devreden makam devri geri almadıkça devrettiği konuda artık karar alamaz.

  İmza Devri: Karar alma yetkisinin ismen belirlenmiş bir kamu görevlisinden yine ismen belirlenmiş bir başka kamu görevlisine devredilmesidir. Yetkisini devreden kamu görevlisi devri geri almaksızın devrettiği konuda istediği zaman karar alabilir.

  Yetki devri - imza devri'nin;

  Konusu: Her ikisininde konusu bir makamın veya kişinin sahip olduğu karar alma yetkisinin bir diğer makama veya kişiye aktarılmasıdır.

  Şartları :
  - Yetki devri ve imza devri kanunla öngörülmüş olmalı
  - Yetki devri ve imza devri zımmen veya açıkca yasaklanmamış olmalı
  - Yetki devri ve imza devri kısmi olmalı
  - Yetki devri ve imza devri yeterli açıklıkta yapılmalı
  - Yetki devri ve imza devri yazılı şekilde yapılmalı
  - Yetki devri ve imza devri ilgililere duyurulmalı

  Sonuçları : Yetkiyi devreden veya devral kamu görevlisinin değişmesi durumunda;
  - Yetki devrinde yetki devri kaldırılmakdıkça devam eder. imza devrinde kendiliğinden sona erer.

  Devir işlemi ortadan kaldırılıp yetki geri alınmadıkça;
  - Yetki devreden kişi veya makam bir daha o yetkisini kullanamaz, İmza devrinde ise devreden makam karar alma yetkisini terk etmiş olmaz ve her zaman karar alabilir.

  Yetkiyi devralan kişinin aldığı kararlar;
  Yetki devrinde kendi adına aldığı karar olarak kabul edilir. İmza devrinde alınan kararlar ise yetkiyi devreden adına alınmış sayılır ve devredenin kararıymış gibi işlem görür.


  Yukarıdaki açıklamalar Sn. Kemal Gözler ve Sn.Gürsel Kaplan'ın Kısa İdare Hukuku isimli kitabından alınmıştır.

 2. #2
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Konusu; Yetki devri ve imza arasında konuları bakımından bir fark yoktur, her ikisininde konusu bir makamın veya kişinin sahip olduğu karar alma yetkisinin bir diğer makama veya kişiye aktarılmasıdır.
  Gerek yetki gerekse imza devrinde karar alma yetkisi devralan makama geçtiğine göre, devredilen yetkiyle alınacak karardan doğacak sorumluluk da ona ait olacaktır. Yani yetki ve imza devrinde sorumlulukta devredilmiş olur.
  Aksi durumda yetki ve imza devrinin bir anlama kalmaz. Sorumluluğun devredilmemiş olduğu bir yetki veya imza devri yetkiyi devreden makama yarar sağlamaz. Bu açıdan bakıldığında 3056 sayılı kanunun 32/3 maddesinde belirtilen "yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz" şeklindeki hükmün yetki ve imza devri kurumunun özüne aykırı olduğu söylenebilir.

  Şartları;yetki devri ve imza devrinin şartları ortaktır. Her ikisinindne hukuka uygun olarak yapılabilmesi için;

  (1) Yetki devri ve İmza devri kanunda öngörülmüş olmalıdır. Bir makamın sahip olduğu yetkiyi devredebilmesi için bu devrin Anayasa veya kanunlar tarafından öngörülmüş olması gerekir. Yetkiler Kanunlarla verilmiş yetkilerdir. kanun bir yetkiyi hangi makama vermiş ise sadece o makam bu yetkiyi kullanabilir. Bu makamın kendisine kanun tarafından verilen yetkiyi başka bir makama devredebilmesi için kanunun açık izni gerekir.

  (2) Yetki devri ve İmza Devri Kısmi Olmalıdır. yetkisini devredebileceği kanunla öngörülmüş makam, yetkisinin tamamını devredemez. Diğer bir ifade ile "tam yetki devri" yasaktır. Aksi halde, bir makamın kendi yetkilerinden sıyrılması ve o makamın yerine başka bir makamın ikamesi söz konusu olur. Yetki devrinin ancak kısmi olabilece hususu kanunlarla da belirtilmiştir.
  3046 sayılı kanunun 38. maddesi;
  "Yetki devri:
  Madde 38 –
  Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir"
  şekindendir.

  (3) Yetki devri ve İmza devri açıkca veya üstü kapalı yasaklanmamış olmalıdır. Eğer bir kanun bir makama yetki ve imza devri konusunda genel bir izin vermiş ise, kural olarak, bu makam istediği herhangi bir yetkisini devretmek konusunda yetkilidir. Ancak, açıkca veya üstü kapalı olarakkanunla bunun aksi öngörülmüş olması durumunda, o makamın yetkileri devredemeyeği, bunları mutlaka bizzat kullanması gerektiği kabul edilmektedir.

  (4) Yetki devri ve İmza devri yeterli açıklıkta yapılmalıdır.Gerek yetki gerekse imza devri açık bir şekilde yapılmalıdır. Yani üstü kapalı bir yetki devri olmaz. Bu nedenle, yetki devri konusundaki irade dar yoruma tabidir. yani yetki devrinin mevcut olup olmadığı, yetkinin kimden kime devredildiği, devredilen yetkinin kapsamı ve sınırları gibi konularda tereddüt bulunmamalıdır.
  3046 sayılı kanunun 38. maddesi;
  "Yetki devri:
  Madde 38 –
  Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir"

  (5) Yetki devri ve İmza devri yazılı şekilde yapılmalıdır. Gerek yetki devri gerekse imza devri yazılı bir şekilde yapılmalıdır.
  3046 sayılı aknunun 38. maddesi;
  "Yetki devri:
  Madde 38 –
  Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir"

  (6) Yetki devri ve İmza devri ilgililere duyurulmalıdır. Yetki devri konusunda genel hüküm olarak görülen 27 Eylül 1984 tarih ve 3046 sayılı kanunun Yetki Devri başlığını taşıyan 38nci maddesi yetki devri işlemlerinin yayınlanması ve ilgililere duyurulması konusunda bir hüküm getirmemektedir. Ancak buna rağmen, kanımızca Türk hukukunda yetki devri işlemlerinin yayınlanması ve ilan edilmesi zorunludur. Çünkü yetki devri işlemleri bir bireysel işlem değil, bir düzenleyici idari işlemdir. Zira yetki devri işlemi belli bir kişi ve somut bir duruma ilişkin değildir. Düzenleyici işlemlerin yürürlüğe girebilmesi için yayınlanmaları ve ilan edilmeleri gerekir. Başka bir ifade ile, kendilerine duyurulmadıkça yetki devrinin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi mümkün değildir.

  Yetki Devrinin Sonuçları;

  (1) Devreden ve Devralan Kişilerin Değişmesi Bakımından; Yetki devrinde, karar alma yetkisi bir makamdan bir başka makama devredilmektedir. İmza devrinde ise, karar alma yetkisi ismen belirlenmiş bir kamu görevlisinden yine ismen belirlenmiş bir diğer kamu görevlisine devredilmektedir. Burdan şu sonuç çıkmaktadır.
  Yetki devrinde devreden ve devralan makamdaki kamu görevli değişsede kaldırılmadıkça yetki devri devam eder. Örneğin Bir belediye Başkanı yetkisini, yetki devri yolu ile Belediye Başkan yardımcısına devretmiş ise, sözkonusu Belediye Başkanı veya Başkan yardımcısı değişse bile devreledilmiş yetkiler yeni başkan yardımcısı tarafından kullanılılmaya devam onunur.
  Buna karşılık imza devrinde kişiden kişiye doğru yapıldığı için yetkiyi devreden veya devralan kişi değiştiğinde imza yetkisinin devride kendiliğinden sona erer.

  (2) Karar Alma Yetkisinin Terki bakımında; yetki devrinde, devredilen yetki devredilen makamdan ayrılır, yani yetkiyi devreden makam, devir işlemini ortadan kaldırıp yetkisini geri almadığı sürece artık devrediği yetkiler konusunda karar alma yetkisi kalmamaktadır. Yetki devri yapan makam devrettiği yetkileri ilgilendiren konuların artık kendisne sunulması isteyemez. Bunun yanında Hiyerarşi yetkisine dayanarak astınao konuda emir ve talimatlar verebilir.
  İmza devride ise, devredilen yetki devri yapan makamdan ayrılmamaktadır. İmza devri yapan kişi, devrettiği kişinin yerine her zaman karar alabilir. İmza devrini yapan kişi, imza devrinin yapıldığı kişiden o işlerle ilgili konuların kendisine sunulmasını isteyebilir ve o konuda karar alabilir.

  (3) Hiyerarşik Güç Bakımından; Yetki devrinde, yetkiyi devralan makamınyaptığı işlemlerin hiyerarşik gücü yetkiyi devreden makamın değil, devralan makamın idari hiyerarşideki yerine bağlıdır. Örneğin Belediye Başkanı yetki devri yolu ile yetkilerinin bir kısmını Belediye Başkan yardımcısına devretmiş ise, başkan yardımcısının bu yetki devrine dayanarak yaptığı işlemler idari hiyerarşi içerisinde Başkan yardımcısının bir işlemi olarak kabul edilir ve Başkan yardımcısı işlemi kadar hukuki güce sahiptir.
  Buna karşılık imza devrinde, yetkiyi devralan kişinin yaptığı işlemlerin hukuki gücü yetkiyi devreden kişinin kendi işlemlerinin hiyerarşik gücüyle aynı güce sahiptir. Örneğin Belediye Başkanı imza devri yolu ile yetkilerinin bir kısmını Belediye Başkan yardımcısına devretmiş ise, başkan yardımcısının bu yetki devrine dayanarak yaptığı işlemler idari hiyerarşi bakımında Başkan işlemi olarak kabul edilir ve Başkan işlemi kadar hiyerarşik güce sahip olur.

  (4) İşlemin Gerçek Sahibi Bakımından; Yetki devri yolu ile yapılan işlemin gerçek sahibi yetkiyi devralan kişidir. İmza devri yolu ile yapılan işlemin gerçek sahibi yetkiyi devreden kişidir. Dolayısı ile uyuşmazlık halinde de husumet yetki devrinde devralanai imza devrinde ise devredene yöneltilmelidir.

  (5) Alt Devir Bakımından; Yetki devrinde yetkiyi devralan kişi, kanunun açık izni olmaksızın aldığı yetkiyi beir başka makama devredemez. Yani yetki devrinde "alt devir" yasaktır. Buna karşılık imza devrinde, yetkiyi devralan kişi, aksi kendisine yasaklanmadığı sürece, bu yetkisini bir başkasına devredebilir. Yetki devri almış bir kişi, bu konuda imza devri yapabilir.
  Ancak yetki devrini yapan işlemde, yetkiyi devralan kişinin bu konuda imza devri yapamayacağı öngörülebilir.


  Yukarıdaki açıklamalar Sn. Kemal Gözler ve Sn.Gürsel Kaplan'ın İdare Hukuku isimli kitabından alınmıştır.

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07 Eylül 2015, 17:33
 2. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 16 Haziran 2015, 15:07
 3. BankAsya 'nın TMSF Devri ve Emlak Vergisi Muafiyeti
  By Ferruh Atalay in forum Vergiler - Harçlar - Katılım Payları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01 Haziran 2015, 09:23
 4. Maaş ve Ücret Arasındaki Fark
  By Ferruh Atalay in forum Genel Konular / Duyurular / Sınavlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04 Mart 2015, 13:37
 5. Resim ve Harç Arasındaki Fark?
  By Ferruh Atalay in forum Vergi Konuları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17 Haziran 2014, 12:32

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0