Anayasamızın 128'inci maddesine göre kamu görevlileri, "memurlar" ve diğer kamu görevlileri" olmak üzere ikiye ayrılmış durumdadır.

- En geniş anlamda kamu görevlisi tarifi : Kamu sektöründe çalışan bütün kişileri kapsar ve bu kapsam Kamu personeli olarak isimlendirilir. (Devlet, Mahalli İdareler ve Kamu Kurumlarında çalışan herkez ister özel hukuk, ister kamu hukukuna tabii olsun en geniş anlamda bu kapsamdadır.)

- Geniş anlamda kamu görevlisi tarifi : Kamu tüzel kişiliğinde görev yapan ve Kamu hukukuna tabii bütün kişileri kapsar. Bu kapsama özel hukuka tabi olan işçiler girmezler. İşçilerin dışında, kamu tüzel kişilerinde görev yapan ve kamu Hukukuna tabii olan örneğin, Cumhurbaşkanı, Başbakan, belediye Başkanı, Muhtarlar, köy ihtiyar heyeti, Belediye meclis üyeleri, İl genel meclis üyeleri de geniş anlamda kamu Görevlisi tarfinine girerler.

- Dar anlamda kamu görevlisi tarifi : Bu tarife göre kamu görevlisi; kamu tüzel kişiliğinde mesleki bir sıfatla ücretli bir iş yapan ve kamu hukukuna tabii olan personeldir. Bu tanıma göre yaptıkları işi meskleki sıfatla yapmayanlar dar anlamda kamu görevlisi sayılmazlar. Örneğin Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milletvekilleri, Belediye Başkanı, Muhtarlar, köy ihtiyar heyeti, Belediye meclis üyeleri, İl genel meclis üyeleri bu görevleri seçilmiş veya atanmış olmaları sonucu yaparlar, zira Belediye Başkanlığı isminde bir meslek yoktur veya muhtarlık veya başbakanlık ismiyle meslekler yoktur. Bu yüzden dar anlamda kamu görevlisi tarifine "memurlar" ve idari hizmet sözleşmeleri ile görev yapan "sözleşmeli personel" girer.

- En dar anlamda kamu görevlileri tarifi : En dar anlamı ile kamu görevlisi tarifine sadece memurlar girer.

Kamu hukukunda kamu görevlisi kavramı Dar anlamda kullanılır yanı kamu hukukuna göre kamu görevlisi memur ve sözleşmeli personeldir.

Anayasamız 128'inci maddede belirtilen "diğer kamu görevlileri" nden kimlerin anlaşılacağına bir açıklık getirmemiştir. 14 Temmuz 1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesi ise; kamu hizmetlerinde çalışan personeli;
(1) Memurlar
(2) Sözleşmeli personel
(3) Geçici personel
(4) İşçiler
olmak üzere 4 gruba ayırmış ve devamında (4) İşçilere Devlet Memurları kanununun uygulanmayacağını belirtmiştir. (4) İşçiler özel hukuk hükümlerine tabidirler.

Bu durumda Kamu Görevlileri;
(1) Memurlar
(2) Diğer Kamu Görevlileri
  1. Sözleşmeli Personel
  2. Geçici Personel


şeklinde tasnif edilir. Burada Kamu Görevlilerini, Memur ve Diğer Kamu Görevlileri olarak bir ayrıma tutmanın sebebi 657 sayılı kanunun 4. maddesi gereğidir. Bu madde gereğince bir kişinin memur sayılabilmesi için aşağıdaki 3 şartı bir arada taşımalıdır;

(1) Kişinin, Devlet veya diğer bir kamu tüzel kişiliğinde çalışıyor olması
(2) Kişinin, genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetlerini ifa ile görevli olması
(3) Kişinin, görevi asli ve sürekli bir kamu hizmeti olmalıdır.Yukarıdaki açıklamalar Sn.Kemal Gözler ve Sn. Gürsel Kaplan'ın İdare Hukuku isimli kitabından alınmıştır.