İdare adına irade açıklamaya, yani işlem tesis etmeye yetkili mercilere "idari makam" adı verilir. İdari makamlar, bireysel
Başbakan
Bakan
Vali
Belediye Başkanı
Rektör
Muhtar

olabileceği gibi; kolejyal (kurulsal)da olabilir

Bakanlar kurulu
Belediye meclisi
Üniversite yönetim kurulu
Köy ihtiyar heyeti
İl Genel Meclisi

gibi.