İdare adına irade açıklamaya yani işlem tesis etmeye yetkili mercilere "idarî makam" denir. İdarî makamlar, bireysel olabileceği gibi (Başbakan, Bakan, Vali, Belediye Başkanı, Rektör, Muhtar, Genel Müdür vb.) Kurumsalda ( Bakanlar Kurulu, Belediye meclisi, İl Genel Meclisi, Köy İhtiyar Heyeti vb) olabilir.