5393 sayılı kanunun 14. maddesi gereği;

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.
Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

Açılacak olan konukevi için norm kadro standartlarına göre;
Bünyesinde asgari 20 kadın ve/veya çocuk kapasiteli konukevi bulunduran belediyelerde bu kapasitedeki her bir konukevi için

1 adet müdür,
4 adet sosyal hizmet uzmanı,
1 adet psikolog,
1 adet hemşire,
1 adet aşçı,
1 adet çocuk gelişimcisi,
1 adet çocuk eğitimcisi,
4 adet koruma ve güvenlik görevlisi,
1 adet hizmetli kadrosu

ihdas edecektir. İhdas edilen kadrolar Belediyenin tespit edilen norm kadro standartları toplamına eklenir.


Ayrıca şiddete maruz kalan kadınlar için başvurabilecekleri danışma merkezi açmaları durumunda, yine Norm Kadro Standartlarına göre;
her bir merkez için;

1 adet müdür,
2 adet sosyal hizmet uzmanı
2 adet psikolog

bu merkez bünyesinde şiddet yardım hattı kurulması durumunda ise
ilave olarak 2 adet sosyal hizmet uzmanı

ihdas edecektir. İhdas edilen kadrolar Belediyenin tespit edilen norm kadro standartları toplamına eklenir.