+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası
Şu an Kamu İhale Mevzuatı kategorisindeki Kik Parasal Limitler isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  926

  Kik Parasal Limitler

  İsim: pb37..jpg
Görüntüleme: 1286
Büyüklük: 23.1 KB (Kilobyte)
  29 Ocak 2015 PERŞEMBE

  Resmî Gazete

  Sayı : 29251

  TEBLİĞ

  Kamu İhale Kurumundan:

  KAMU İHALE TEBLİĞİ

  (TEBLİĞ NO: 2015/1)

  MADDE 1 – (1) 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesi ile 1/3/2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü maddesiyle 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesine eklenen fıkra çerçevesinde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2014 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı (% 6,36) esas alınarak güncellenmiş olup, Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

  a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 7.264.940,-TL (Yedimilyon ikiyüzaltmışdörtbin dokuzyüzkırk Türk Lirası), 7.726.990,-TL (Yedimilyon yediyüzyirmialtıbin dokuzyüzdoksan Türk Lirası).

  b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının;

  1) (a) bendinde belirtilen 868.486,-TL (Sekizyüzaltmışsekizbin dörtyüzseksenaltı Türk Lirası), 923.721,-TL (Dokuzyüzyirmiüçbin yediyüzyirmibir Türk Lirası).

  2) (b) bendinde belirtilen 1.447.479,-TL (Birmilyon dörtyüzkırkyedibin dörtyüzyetmişdokuz Türk Lirası), 1.539.538,-TL (Birmilyon beşyüzotuzdokuzbin beşyüzotuzsekiz Türk Lirası).

  3) (c) bendinde belirtilen 31.844.702,-TL (Otuzbirmilyon sekizyüzkırkdörtbin yediyüziki Türk Lirası), 33.870.025,-TL (Otuzüçmilyon sekizyüzyetmişbin yirmibeş Türk Lirası).

  c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin;

  1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 94.751,-TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 100.777,-TL (Yüzbin yediyüzyetmişyedi Türk Lirası), 189.511,-TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbin beşyüzaltmışüç Türk Lirası).

  2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 94.751,-TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 100.777,-TL (Yüzbin yediyüzyetmişyedi Türk Lirası), 189.511,-TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbin beşyüzaltmışüç Türk Lirası), 1.579.327,-TL (Birmilyon beşyüzyetmişdokuzbin üçyüzyirmiyedi Türk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyon altıyüzyetmişdokuzbin yediyüzyetmişiki Türk Lirası).

  3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 189.511,-TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbin beşyüzaltmışüç Türk Lirası), 1.579.327,-TL (Birmilyon beşyüzyetmişdokuzbin üçyüzyirmiyedi Türk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyon altıyüzyetmişdokuzbin yediyüzyetmişiki Türk Lirası).

  ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 157.923,-TL (Yüzelliyedibin dokuzyüzyirmiüç Türk Lirası), 167.966,-TL (Yüzaltmışyedibin dokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası).

  d) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 47.373,-TL (Kırkyedibin üçyüzyetmişüç Türk Lirası), 50.385,-TL (Ellibin üçyüzseksenbeş Türk Lirası), 15.783,-TL (Onbeşbin yediyüzseksenüç Türk Lirası), 16.786,-TL (Onaltıbin yediyüzseksenaltı Türk Lirası).

  e) 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin;

  1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 315.856,-TL (Üçyüzonbeşbin sekizyüzellialtı Türk Lirası), 335.944,-TL (Üçyüzotuzbeşbin dokuzyüzkırkdört Türk Lirası).

  2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen, 500.000,- TL (Beşyüzbin Türk Lirası), 531.800,- TL (Beşyüzotuzbirbin sekizyüz Türk Lirası), 3.000,- TL (Üçbin Türk Lirası), 3.190,- TL (Üçbin yüzdoksan Türk Lirası), 2.000.000,- TL (İkimilyon Türk Lirası), 2.127.200,- TL (İkimilyon yüzyirmiyedibin ikiyüz Türk Lirası), 6.000,- TL (Altıbin Türk Lirası), 6.381,- TL (Altıbin üçyüzseksenbir Türk Lirası), 15.000.000,- TL (Onbeşmilyon Türk Lirası), 15.954.000,- TL (Onbeşmilyon dokuzyüzellidörtbin Türk Lirası), 9.000,- TL (Dokuzbin Türk Lirası), 9.572,- TL (Dokuzbin beşyüzyetmişiki Türk Lirası), 12.000,- TL (Onikibin Türk Lirası), 12.763,- TL (Onikibin yediyüzaltmışüç Türk Lirası).

  f) 62 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 175.297,-TL (Yüzyetmişbeşbin ikiyüzdoksanyedi Türk Lirası), 186.445,-TL (Yüzseksenaltıbin dörtyüzkırkbeş Türk Lirası).

  (2) 1/2/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

  MADDE 2 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.


 2. #2
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  926

  2016 Yılı KİK Parasal Değerler

  4734 SAYILI KANUN’DA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

  31/1/2016 TARİHİNE KADAR UYGULANAN 1/2/2016 - 31/1/2017
  DÖNEMİNDE UYGULANACAK
  (TL)
  EŞİK DEĞERLER EŞİK DEĞERLER
  MADDE 8
  923.721 976.465
  1.539.538 1.627.445
  33.870.025 35.804.003
  PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR j PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR
  MADDE 3 (g)
  7.726.990 8.168.201
  MADDE 13 (b)
  100.777 106.531
  201.563 213.072
  1.679.772 1.775.686
  MADDE 21 (f)
  167.966 177.556
  MADDE 22 (d)
  50.385 53.261
  16.786 17.744
  MADDE 53 (j)/l
  335.944 355.126
  MADDE 53 (j)/2
  531.800 562.165
  3.190 3.372
  2.127.200 2.248.663
  6.381 6.745
  15.954.000 16.864.973
  9.572 10.118
  12.763 13.491
  MADDE 62 (h)
  186.445 197.091


  Tablonun excel hali

 3. #3
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  926

  2017 Yılı Parasal Limitler

  31/1/2017 TARİHİNE KADAR
  UYGULANAN EŞİK DEĞERLER İLE
  PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)
  1/2/2017 - 31/1/2018 DÖNEMİNDE
  UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE
  PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)
  EŞİK DEĞERLER EŞİK DEĞERLER
  MADDE 8
  976.465 1.073.525
  1.627.445 1.789.213
  35.804.003 39.362.920
  PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR
  MADDE 3 (g)
  8.168.201 8.980.120
  MADDE 13 (b)
  106.531 117.120
  213.072 234.251
  1.775.686 1.952.189
  MADDE 21 (f)
  177.556 195.205
  MADDE 22 (d)
  53.261 58.555
  17.744 19.507
  MADDE 53 (j)/1
  355.126 390.425
  MADDE 53 (j)/2
  562.165 618.044
  3.372 3.707
  2.248.663 2.472.180
  6.745 7.415
  16.864.973 18.541.351
  10.118 11.123
  13.491 14.832

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. 2014 ve 2015 Yılı Hesap Planında Yapılan Değişiklik Hakkında
  By Ferruh Atalay in forum Genel Konular / Duyurular / Sınavlar
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 24 Mayıs 2016, 09:05
 2. Parasal Değerleri Güncelleme Aracı
  By Ferruh Atalay in forum Genel Konular / Duyurular / Sınavlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03 Ekim 2014, 15:27
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07 Temmuz 2014, 11:59
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21 Nisan 2014, 17:54
 5. Kamu İhale Kanunu 2014 Parasal Limitler
  By Ferruh Atalay in forum Kamu İhale Mevzuatı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06 Şubat 2014, 19:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0