1 Temmuz 2014 tarihi itibari ile

İhalelere Katılımda Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Borcu Rakamları
İstekli Sigorta Primine Esas Alt Sınır = Asgari Ücret
(01.07.2014–31.12.2014)
Sigorta Primine Esas Üst Sınır = Alt Sınır x 6,5
(01.07.2014–31.12.2014)
Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı
(01.07.2014–31.12.2014)
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Yok (3 Katı) 1.134,00 TL 7.371,00 TL 22.113,00 TL
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Var (6 Katı) 1.134,00 TL 7.371,00 TL 44.226,00 TL
SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece SSK Kapsamındaki Sigortalılar Açısından (3 Katı) 1.134,00 TL 7.371,00 TL 22.113,00 TL
SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece Emekli Sandığı Kapsamındaki Sigortalılar Açısından (3 Katı) 1.134,00 TL 7.371,00 TL 22.113,00 TL
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı-Alt İşvereni Yok (3 Katı) 1.134,00 TL 7.371,00 TL 22.113,00 TL
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı/Bağ-Kur Sigortalılığı Açısından (3 Katı) 1.134,00 TL - 3.402,00 TL
Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü İse (3 Katı) 1.134,00 TL - 3.402,00 TL
Sosyal güvenlik prim borcu; 5510 sayılı Kanununa tabi işverenler yönünden sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi,
işsizlik sigortası primi, 5434 sayılı Kanuna göre sandık iştirakçisi çalıştıran kurum ve kuruluşlar yönünden kesenek ve
kurum karşılıkları, ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı, varsa faiz ve diğer fer’ilerinden oluşmaktadır.Excel Tablosu
İlgili SGK genelgesi