Düzenlenen ihalede yerli istekli vey/veya yerli malnı teklif edenler belli bir yüzde fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen ihalelerde avantajın uygulanma şekli;

Yerli firma veya yerli malı teklif edenin teklif bedeli sabit kalarak, diğer firmaların teklif bedelleri, uygulanacağı belirtilen yüzde oranı kadar artırılır.

Yerli malı teklif edenin lehine % 10 fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen bir Mal alım ihalesinde, ABC firması yerli malı, diğerleri ise yerli malı olmayan ürün teklif etlif etmiş oldukları düşünülürse Teklif Bedeli cetveli

Firma teklifi Avantaj Uygulaması
ABC 500.000,00 500.000
BCA 475.000,00 522.500
XYZ 465.000,00 511.500

şeklinde olacaktır. Yerli malı olmayan ürün teklif eden firmaların teklifleri % 10 oranında arttırılmıştır.