Özel hukukta sözleşmenin bir tarafı kendi taahhüdünü yerine getirmez ise, diğer tarafta kendi taahhüdünü yerine getirmeyebilir. Buna "adem-i ifa def-i" adı verilir.
Sözleşmeci özel kişi, idari sözleşmelerde, idare karşısında özel hukuktan (genel hükümlerden) kaynaklanan ücret ve tazminat haklarına sahip olsa da, özel hukuktan kaynaklanan bu adem-i ifa def'i ileri süremez. Yani idari sözleşmelerde, idare kendi taahhüdünü yerine getirmese bile, sözleşmeci kişi kendi taahhüdünü yerine getirmekle yükümlüdür. Bunun altında kamu hizmetlerinin devamlılığı ilkesi yatmaktadır.


Yukarıdaki açıklamalar Kemal Gözler-Gürsel Kaplan'ın idare hukuku dersleri kitabından alıntıdır.