6552 sayılı kanun ile, 4734 sayılı kanunun 62 nci maddesisin birinci fıkrası (e) bendi kapsamındaki işçilerin kıdem tazminatların Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ödenmesi hakkında yapılan düzenleme;

Çalışanların içerisinde daha önce emeklilik şartlarının sağlaması sebebiyle Kıdem tazminatlarını almış olanlar var ise, bunlara tekrar çalışmaları durumunda
Şayet, emeklilik sebebi ile kıdem tazminatlarını aldıktan sonra SGK dan almakta oldukları yaşlılık aylığını almaya devam ederek çalışanlar (Yaşlılık aylığı kesilmeden Sosyal Güvenlik Destek Primi SGDP ödeyerek) yeniden "emeklilik gerekçesi" ile işten ayrılmak istemeleri halinde kıdem tazminatı alamazlar.

Şayet SGK dan aldığı yaşlılık aylığınını almadan tüm sigorta kollarına tabi olarak yine çalışmaya devam edenler ise, yeniden "emeklilik gerekçesi" ile işten ayrılmak istemeleri halinde kıdem tazminatı alabilirler.