+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası
Şu an Kamu İhale Mevzuatı kategorisindeki 6552 Sayılı Kanunla Hizmet Alımlarında Yapılan Değişiklikler isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  6552 Sayılı Kanunla Hizmet Alımlarında Yapılan Değişiklikler

  6552 sayılı kanun ile ; İş kanunu ve Kamu İhale kanununda yapılan değişiklikler sonucu

  Belediye ve özel idarelerde özellikle personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı ihalelerinde çalışan taşeron işçilerin
  ücret bordrolarının sgk tahakkuk fişleri ve hizmet dökümlerinin, yıllık izne hak kazanmış işçilerin takibi için taşerondan izin kayıt belgelerinin istenmesi ve takibi zorunluluk haline gelmiştir,

  Bunun yanında; Kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve kıdem tazminatını hakedecek şekilde işden ayrılan taşeron işçilerin kıdem tazminatları idareler tarafından çalıştıkları süre ile orantılı olarak ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

  Belediyelerin ve özel idarelerin yapacakları personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihaleleindeki sorumlulukları iyice artmış durumda. Yaklaşık maliyet hesabından hakediş ödemelerine kadar birçok konuda daha dikkatli olmakta büyük fayda var.

 2. #2
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Konu hakkındaki yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmeliğe buradan ulaşılabilir.
  Mahalli idareler Belediye kanunu'nun 67. maddesinde belirtilen işlerle alakalı personel çalıştırmaya yönelik hizmet alım ihalesi yapabilmektedirler. Bu tür hizmet alımlarında çalışan işçilerin (Taşeron diye anılan) kıdem tazminat haklarının düzenlenmesine yönelik olarak ilgili yönetmeliğin 5. maddesinde

  MADDE 5 –
  (1) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu işyerlerinde 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur.
  (2) Son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenir.


  Düzenlemesi yapılmıştır. Buna göre Belediyenin 5393 sayılı kanunun 67. maddesinde belirtilen işlerle alakalı yapılan bir temizlik ihalesini

  1.5.2013 - 31.12.2013 tarihlerini kapsayan ihaleyi A- firması
  2.1.2014 - 30.05.2014 tarihlerine kapsayan ihaleyi B- firması
  2.06.2014 - 31.12.2014 tarihlerini kapsayan ihaleyi C-firmasının
  2.01.2015-31.12.2015 tarihlerini kapsayan ihaleyi B- Firmasının aldığını (4 ihaleyi aynı firmada alabilir)

  bu 4 ihalede çalışan işçilerin, hizmet akitleri kıdem tazminatını hakedecek şekilde son bulması durumunda, hakedilen kıdem tazminatları. Mahalli İdareler hesap planında bulunan Hizmet Alımları kodundan ödeneğin yeterli olup olmadığına bakılmaksızın ödenecektir.

  Yine aynı yönetmeliğin;

  İhale dokümanı ve özlük dosyaları
  MADDE 12 – (1) Kamu kurum veya kuruluşları, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan her bir ihale için, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile birlikte bu ihale kapsamında çalışan her bir işçinin nüfus bilgilerini, işe başlama ve işten ayrılma tarihlerini ve nedenini, çalışma sürelerini, ücret ve diğer mali haklarını, yıllık izin kullanımına dair bilgilerini ve sigorta kayıtlarını içeren bir özlük dosyası oluşturur. Kıdem tazminatı talebinde bulunan işçinin hizmet cetveli, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile özlük dosyası esas alınarak düzenlenir.

  ifadesi ile ihale edilen işlerde çalışan işçilerin özlük dosyalarıda özlük dosyalarıda mahalli idareler tarafından oluşturulacaktır.

  Kıdem tazminatı, her geçen 1 tam yıl için 30 günlük ücreti üzerinden ödenir, 1 yıldan artan ay, gün gibi süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır.
  Ay 12, gün ise 365 olarak kabul edilir.
  Kıdem tazminatı Tutarı : Günlük Ücret X Kıdem Süresi X 30 formülü ile hesap edilebilir.

  Buradaki Günlük Ücret;İşçinin almış olduğu veya alması gereken en son brüt ücretin (Ücrete ilave olarak ödenen ek sosyal yardımlar varsa bunlarda dahil) 30'a bölünmesi ile bulunan ücrettir. Net ücret üzerinden yapılan ödemeler var ise bunlarda önce brüte çevrilerek hesaba dahil edilir.

  Kıdem süresi: 1 tam yıl esas alınır, Buna göre işçinin işe başlamasınıdan itibaren, işyerinde geçireceği her yıl işçinin kıdeminden sayılarak kıdem tazminatı ödemesinde dikkate alınacak süredir.

  Yukarıdaki ihale tarihlerine göre 1.5.2013 yılındaki ihale ile çalışmaya başlayan ve 9.02.2015 tarine kadarda çalışmaya devam eden bir işçinin, iş sözleşmesinin kıdem tazminatını hakedecek şekilde sonlandırılması durumunda;

  Aldığı son brüt ücret 1400 TL olarak kabul edilirse :
  Kıdem Tazminatı hesabında :
  Günlük Ücreti : 1400 / 30 = 46,67
  Kıdem süresi : 9.02.2015 - 1.5.2013 arası = 1 Yıl 9 ay 9 Gün

  ödenecek kıdem tazminatı hesabı:
  1 yıl için : 46,67 X 1 X 30 = 1400,10
  9 Ay için : = 1050 (12 ay için 1400 TL ise 9 ay için X)
  9 Gün İçin = 34,52 (365 gün için 1400 TL ise 9 gün için X)

  Toplam : 2484,52 TL
  Damga Ver. Binde 7,59 = 18,86
  Ödenecek olan Kıdem tazminatı tutarı : 2465,66 TL olacaktır.

  Kıdem tazminatı ödemesine esas alınanacak üst sınır tutarı her yıl memur maaş katsayısına bağlı olarak değişmektedir. Bu üst sınır, 1.1.2015 tarihi itibari ile :3541,37 TL dir. Bu rakam 1 tam yıl için ödenecebilecek en yüksek kıdem tazminatı miktarıdır.
  Çalışanan 1 aylık brüt ücreti 4.000 TL ise, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak rakam 3541,37 TL dir.

  Eksik/hatalı kısımlar var ise lütfen müdahil olalım.

 3. #3
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Hizmet Alımı İhalelerinde çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatı

  Kıdem Tazminatı hakedecek şekilde ayrılma durumları (Genel Başlıklar halinde)
  - İşçinin ölümü (işçinin ölümü halinde kıdem tazminatı kanuni mirascılarına ödenir)
  - İş sözleşmesinin feshi (İş Kanunu Madde 24 ve 25'e göre)
  • İşveren tarafından sözleşmenin feshi


  1. Sağlık sebepleri.
  2. Zorlayıcı sebepler.
  3. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması


  • İşçi tarafından sözleşmenin feshi


  1. Sağlık sebepleri
  2. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
  3. Zorlayıcı sebepler

  - Erkek işçinin muvazzaf askerlik nedeni ile işten ayrılması
  - Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi isteği ile işten ayrılması
  - 15 yıl hizmet 3600 gün prim ödeyerek sosyal sitortalar kurumundan verilen yazıya istinaden ayrılmalarda

 4. #4
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Asıl İşveren - Alt İşveren Kavramı

  Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
  Alt işveren ile asıl işveren arasındaki sözleşme yazılı yapılmak durumundadır.
  (İş kanunu Madde.2)

  Özel hayatta herkez sözleşme yapacağı tarafı seçmekte serbesttir. Fakat İdare hukukunda idarenin sözleşme yapacağı kişiyi seçme serbestisi çok sınırlıdır. Bu yüzden idarenin sözleşmeci kişiyi seçme konusunda izleyeceği usul Kamu ihalesi dir. Bunun dışında ister kamu ister özel hayatta olsun yapılan sözleşmeler akittir "sözleşmedir".
  Bu nedenle ister özel hayatta, isterse kamu alanında, yukarıda yapılan tanım Asıl işveren - alt işveren ilişkisini doğurmaktadır.

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkı Hesabı
  By Ferruh Atalay in forum Kamu İhale Mevzuatı
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08 Şubat 2015, 00:14
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22 Aralık 2014, 00:28
 3. 6552 sayılı kanun Uyarınca Yapılandırılıcak Vergi ve Sgk Borçları Hakkında Duyuru
  By Ferruh Atalay in forum Genel Konular / Duyurular / Sınavlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01 Ekim 2014, 19:42
 4. Torba Kanun (6552) Hakkında TBMM Tarafından Hazırlanan Döküman
  By Ferruh Atalay in forum Genel Konular / Duyurular / Sınavlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19 Eylül 2014, 11:15
 5. 1050 Sayılı kanun ile 5018 sayılı kanuna göre Değişen ifadeler
  By Ferruh Atalay in forum Bütçe / Kesin Hesap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10 Kasım 2013, 18:19

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0