İş kanunumuzda Yıllık izin ücreti 57. maddede düzenlenmiştir.
MADDE 57 - İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

Bu ücretin hesabında 50 nci madde hükmü uygulanır.

Bu maddeye göre yıllık izne ayrılacak olan işçiye, izin süresince elde edeceği ücreti peşinen veya avans olarak ödenmek zorundadır. Bu ücretin hesabına iş kanunu md. 50 de yazanlar girmemektedir. Bunlar:

Tatil ücretine girmeyen kısımlar

MADDE 50 - Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.

Belki, ödenecek yıllık izin ücreti çıplak ücret olacaktır demekten ziyade yukarıdaki ödemelerin dışında kalan ödemelerinde izin ücreti hesabına dahil edilmesi gerektiğini söylemek daha doğru olur. Örneğin Toplu iş sözleşmesi ile "yıpranma zammı" adı altında bir ödeme sözkonu ise bu zammında yıllık izin ücretinin hesabına dahil edilmesi gerekir.

İzin ücreti, işçinin kullanacağı izin süresine karşılık gelen ücretidir. 14 gün izin kullanacak olan işçiye 14 günlük ücreti ödenir. Bu izin dönemi içine rastlayan 2 hafta tatili ve 1 ulusal tatil günü olduğunu düşünürsek işçinin izin süresi toplam 17 gün olacağından peşin olarak ödenecek izin ücretide 17 günlük hesap edilecektir.

Aylık 1500 TL brüt ücret alan bir işçinin günlüğü brüt 50 TL olacağından 17 günlük izin ücreti 17 gün X 50 TL = 850 TL yasal kesintiler yapıldıktan sonra izin öncesinde işçiye ödenecektir.