+ Cevap Ver
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
13 sonuçtan 11 ile 13 arası
Like Tree3Beğeni
Şu an İşçi kategorisindeki Sigorta Primlerine Günlük 3,33 TL Tutarın Hazinece Karşılanması isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #11
  Üye
  Üyelik tarihi
  02 Aralık 2015
  Mesajlar
  3
  Teşekkür ederim, İdaremizde her ay prim bildirgesi verilmiş durumda ama aksama olan işyerlerinin epey kafa yorması gerekiyor.Allah kolaylık versin.Saygılar

 2. #12
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Makale LebibYalkın mevzuat dergisinden alınmıştır.


  MDERGI/8782A.031
  (Mart 2016 Sayı 147)

  ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN DOLAYI 6661 SAYILIKANUNLA GETİRİLEN İŞVEREN DESTEĞİ

  Raşit ULUBEY
  ÇSGB İş Başmüfettişi

  Özet

  01 Kasım 2015 seçimleri öncesinde bildirilen asgari ücretin net 1.300,00 TL. yapılacağına dair seçim taahhütlerine binaen İş Kanununun "Asgari ücret" başlıklı 39'uncu maddesi gereği 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret 2016 yılı için günlük brüt 54,90 TL., aylık 1.647,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamların net karşılığı günlük 39,248 TL. ve aylık 1.177,46 TL.'dır. Asgari ücrette yapılan % 29.3 oranındaki artış işverenlerce tepkiyle karşılanmıştır. Bunun sonucunda işverenin 2016 yılında asgari ücretten dolayı Devlet tarafından desteklenmesi gündeme gelmiş ve bu çerçevede 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çıkartılmıştır. Bu Kanunun 17'nci maddesine göre; özel sektör işverenleri ile kamu kurum ve kuruluşu işverenleri (5018 sayılı Kanunun I sayılı cetvelinde yer alan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri işverenleri hariç) uzun vadeli sigorta kollarına tabi 2015 yılında prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında olan sigortalıları için asgari ücret desteğinden yararlanabilmektedir. 2015 yılının aynı ayına ait yukarıda belirtilen koşullara sahip sigortalıların aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen toplam prim gün sayısını geçmemek üzere 2016 yılının aynı ayında bildirilen toplam prim ödeme gün sayısı kadar destekten yararlanabilmektedir. Günlük destek miktarı 3.33 TL.'dır. Kapsama giren sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesinde bulunan toplam prim gün sayısını geçmemek üzere 2016 yılının aynı ayında bildirilen toplam prim gün sayısının 3.33 ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar destek sağlanmaktadır. Linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için, 2015 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 170 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere 2016 yılının aynı ayında bildirilen toplam prim gün sayısı kadar destekten yararlanabilmektedir. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi ev hizmetlerinde çalışan sigortalıların ay içinde 10 gün ve üzerinde çalıştığı gün sayısının 3.33 ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar ev hizmetlerinde çalışanın işvereni destekten yararlanabilmektedir.

  Anahtar Kelimeler: İşveren, asgari ücret, sigortalı, asgari ücret desteği.

  1. Başlangıç

  01 Kasım 2015 seçimleri öncesinde bildirilen asgari ücretin net 1.300,00 TL. yapılacağına dair seçim taahhütleri, seçimin yapılıp, iktidar olunmasından sonra asgari ücretlerde yerine beklentiye bırakmış ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından günlük 54,90 TL. olarak belirlenen asgari ücret, aylık brüt 1.647,00 TL. ve günlük net 39,248 TL. ve aylık net 1.177,46 TL. olarak ortaya çıkmıştır.


  Bu şekilde bir önceki brüt 1.273,50 TL. ve asgari geçim indirimi hariç net 910,43 TL. olan asgari ücrete göre brütte ve nette % 29.3 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

  Taahhüt edilenden net %13.4 oranında ve 122,54 TL., brüt %13.4 oranında ve 214,11 TL. eksik gerçekleşmiş olmasına rağmen asgari ücrette yapılan bu artış, sigorta primine esas aylık kazancın buna göre belirlenmesi ve asgari ücretin üzerinde bir ücretle çalışan işçilerin ücretlerini etkilemesi vb. gibi nedenlerden dolayı maliyet artışı oluşturmasına binaen işverenlerce tepkiyle karşılanmış, bu tepki sonucu işverenin 2016 yılında asgari ücretten dolayı Devlet tarafından desteklenmesi gündeme gelmiş ve bu çerçevede TBMM'de 14.01.2016 tarihinde kabul edilen 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17'nci maddesi 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir .


  Bu makalemizde 6661 sayılı Kanunla getirilen asgari ücret desteği ele alınıp, değerlendirilecektir.  2. Asgari Ücretin Belirlenmesi

  Asgari ücret, İş Kanununun "Asgari ücret" başlıklı 39'uncu maddesi gereği 5 kamu (2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 TUİK, 1 Hazine Müsteşarlığı, 1 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) temsilcisi, 5 bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikaları konfederasyonu temsilcisi ve 5 bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşu temsilcisi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşan asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenmektedir.

  Tespit edilen asgari ücret, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmektedir.

  Asgari ücret tespit komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı üzerine en az 10 üyenin katılımı ile toplanmakta ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışmaktadır.

  Komisyon oy çokluğu ile karar vermekte olup, oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılmaktadır. Alınan karara katılmayan üye, istemesi halinde katılmama gerekçesini belirtmektedir. Bu bağlamda, 30.12.2015 tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca alınan asgari ücretin 01.01.2016-31.12. 2016 tarihleri arasında uygulanmak üzere günlük 54,90 TL. olarak tespitine ilişkin karara işveren temsilcileri muhalefet şerhi yazmışlardır . Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılmakta ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanmaktadır.


  Asgari ücret tespit komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar Asgari Ücret Yönetmeliği'nde hüküm altına alınmış bulunmaktadır .


  3.6661 Sayılı Kanunla Getirilen Asgari Ücret Desteği

  3.1. Destekten Kimler Yararlanacak?

  Asgari ücret desteğinden, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Sigortalı sayılanlar" başlıklı 4/a maddesi (eski SSK) kapsamında hakkında yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası uygulanan (uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan) kişileri çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki I sayılı cetvelde yer alan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (TBMM, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Bakanlıklar vb. gibi 48 adet) hariç olmak üzere, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanları çalıştıran diğer kamu kurum ve kuruluşları yalnızca Ocak ila Aralık 2016 döneminde yararlanmaktadır.

  3.2. Destekten Yararlanmak İçin Ücret Sınırı

  2015 yılının aynı ayına ait, aylık prim ve hizmet belgesinde günlük kazancı 2015 yılı ilk 6 ayında 40,05 TL. ile 85,- TL., 2015 yılı ikinci 6 ayında 42,45 TL. ile 85,- TL. arasında olan makalemizin 3.1'inci maddesinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işverenler için ilgili ayda bu kapsamdaki sigortalılar için bildirilen toplam prim gün sayısını geçmemek üzere 2016 yılı aynı ayında bildirilen toplam prim gün sayısı kadar destekten (Örneğin; 2016 Ocak için 2015 Ocak ayında kapsamdaki sigortalılar için bildirilen toplam prim günü kadar, 2015 Ocak ayında aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş ise, verilen ilk ay olan Şubat 2015 ayında kapsamdaki sigortalılar için bildirilen toplam prim günü kadar, 2016 Mart için 2015 Mart ayında kapsamdaki sigortalılar için bildirilen toplam prim günü kadar gibi) yararlanmaktadır. 2015 yılının aynı ayında aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesi veya verilmiş olmakla beraber uzun vadeli sigorta kollarına tabi belge türleri dışında yapılması halinde takip eden ilk ayda makalemizin 3.1'inci maddesinde belirtilen sigortalıları çalıştıran aylık prim ve hizmet belgesinde günlük kazancı 85,- TL ve altında bildirilen sigortalılar için ilgili aydaki toplam prim gün sayısını geçmemek üzere işveren destekten yararlanmaktadır. Bu duruma göre yaşlılık aylığı bağlandıktan diğer bir deyişle emekli olduktan sonra çalışmakta olanlar için işverenin bu teşvik hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  3.3. 2016 Yılında İlk Defa Faaliyete Başlayan İşverenlerin Durumu

  2016 yılı içinde ilk defa faaliyete başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumunca tescil edilen veya 2015 yılından önce işe başlamış ve Sosyal Güvenlik Kurumunca tescil edilmiş olmakla beraber 2015 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı çalıştırmamış olan işyerlerinde yaşlılık, malullük ve ölüm sigortasına tabi olup prime esas kazanç alt sınırı olan günlük 54,90 TL ve prime esas kazanç üst sınırı olan günlük 356,85 TL. arasında bildirilen tüm sigortalılar için ilgili ayda bildirilen toplam prim gün sayısı (Örneğin; A işyerinde Şubat 2016 ayında uzun vadeli sigorta kollarına tabi 10 işçi için 286 toplam prim günü bildirilmesi halinde 286 gün) asgari ücret desteğinden yararlanılacak toplam prim gün sayısı olarak ortaya çıkmaktadır.

  Söz konusu işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için ayrıca;

  a) 2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi,

  b) Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

  c) İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesine göre taksitlendirmiş olması,

  d) 2016 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi, bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırması ve prime esas kazançlarını eksik bildirmemesi,

  gerekmektedir.

  3.4. Günlük Destek Miktarı

  Günlük destek miktarı 3.33 TL olup, bu rakamın daha önce tescil edilen işyerleri için 2015 yılının aynı ayında, uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı hizmet listesinde 2015 yılı ilk 6 ayında 40,05 TL. ile 85,- TL., 2015 yılı ikinci 6 ayında 42,45 TL. ile 85,- TL. arasında olanlar için bildirilen toplam prim gün sayısını geçmemek üzere 2016 yılının aynı ayında bildirilen toplam prim gün sayısıyla çarpılması sonucu bulunan tutar destek miktarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, Nisan 2015 ayında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan ve 40,05 TL. ile 85,-TL günlük prime esas kazancı bulunanlar için 600 prim günü bildirilmiş ise 600 x 3.33 = 1.998,00 TL. bu işverenin yararlanabileceği destek tutarıdır.

  2016 yılında yeni tescil edilen işyerleri için ilgili ayda uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılarla ilgili olarak sigorta prim günlük tabanı (54,90 TL) ve sigorta prim günlük tavanı (356,85 TL) arasında çalışan sigortalılar için bildirilen toplam prim gün sayısının 3.33 TL. ile çarpılması sonucu bulunacak tutar ilgili işverenin yararlanabileceği destek miktarıdır. Örneğin, 01 Nisan 2016 ayında tescil edilen işyerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan ve 54,90 TL. ile 356,85 TL günlük prime esas kazancı bulunanlar için 350 prim günü bildirilmiş ise 350 x 3.33 = 1.165,50 TL. bu işverenin yararlanabileceği destek miktarıdır.

  2015 yılında faaliyete başlayan işyeri, 6661 sayılı Kanunda aranılan şartları taşıyan 2015 yılının aynı ayına ait sigortalıların toplam prim gün sayısını geçmemek üzere 2016 yılının aynı ayında bildirilen toplam prim gün sayısı için destekten yararlanabilmektedir. Böyle olunca, prime esas günlük kazancı, 54,90 TL (2016 yılında geçerli bulunan günlük asgari ücret) ile 85,00 TL. arasında olduğu halde 2015 yılının aynı ayında kapsama giren sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen toplam gün sayısını 2016 yılının aynı ayında geçecek olan 2016 yılında işe alınan uzun vadeli sigorta kollarına tabi kapsama giren ilave sayıdaki sigortalılar için 6661 sayılı Kanun gereğince işveren destekten yararlanılamamaktadır.

  3.5. Asgari Ücret Desteğinin Sağlanacağı Zaman

  Destek, 2016 yılı Ocak ila Aralık aylarını kapsayan 12 ay için uygulanmaktadır. Ocak 2016 ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin 23 Şubat 2016 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmekte olup, asgari ücret desteği, Mart 2016 ayı sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle sağlanmaktadır.

  3.6. Linyit ve Taşkömürü Çıkarılan İşyerlerinde Yer Altında Çalışan Sigortalılara Asgari Ücret Desteği

  Linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için, 2015 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 170 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere, 2016 yılının aynı ayında bildirilen prim ödeme gün sayısı destekten yararlanılacak gün sayısı olmaktadır. Bu gün sayısının 3.33 ile çarpımı ise yararlanılacak destek tutarını vermektedir.

  3.7. Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Asgari Ücret Desteği

  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek Madde 9'a göre uzun vadeli sigorta kollarına tabi ev hizmetlerinde çalışan sigortalıların ay içindeki çalışma saatleri toplamının 7.5'a bölünmesi suretiyle bulunan gün sayısı 10 ve üzerinde olması halinde, ev hizmetlerinde çalışanın işvereni, ortaya çıkan 10 gün ve üzerindeki gün sayısının 3.33 ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar (Örneğin; 11 gün ise 11x 3.33 = 36,63 TL.) destekten yararlanabilmektedir.

  3.8. Kayıt Dışı Çalıştıran ve/veya Sigorta Primine Esas Kazancı Eksik Bildirenler

  Denetim ve kontrolle veya mahkeme kararlarıyla ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılarla, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği, prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı belirlenen işverenler 2016 Ocak ila Aralık ayları için asgari ücret desteğinden yararlanmamaktadır. Yararlanılmış destek tutarı olması halinde, yararlanılan tutarlar, gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden geri alınmaktadır.  4. Sonuç

  01 Kasım 2015 seçimleri öncesinde bildirilen asgari ücretin net 1.300,00 TL. yapılacağına dair seçim taahhütlerine binaen İş Kanununun "Asgari ücret" başlıklı 39'uncu maddesi gereği 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret 2016 yılı için günlük brüt 54,90 TL., aylık 1.647,00 TL olarak belirlenmesi sonucu, net günlük 39,248 TL, aylık 1.177,46 TL. olarak ortaya çıkmıştır.

  6661 sayılı Kanunun 17'nci maddesiyle asgari ücret artışından dolayı, uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için, özel sektör işverenleri ile kamu kurum ve kuruluşu işverenlerinin (5018 sayılı Kanunun I sayılı cetvelinde yer alan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri işverenleri hariç) 2015 yılının aynı ayında prime esas kazancı 85,00TL ve altında bulunan sigortalıların aylık prim ve hizmet belgesinde bulunan toplam prim gün sayısını geçmemek üzere 2016 yılının aynı ayında bildirilen toplam prim gün sayısının 3.33 ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar destek sağlanmaktadır.

  Bu desteğin yalnızca 2016 yılı için getirilmesi ve bir önceki yıla göre kapsama giren sigortalı sayısı artmasına rağmen yalnızca 2015 yılının aynı ayındaki kapsama giren sigortalıların toplam prim günü kadar destekten yararlanılabilmesi göze çarpan hususlardır.

  Kaynakça

  -4857 sayılı İş Kanunu (Madde 39), Asgari Ücret Yönetmeliği, 30.12.2015 tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

  -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

  -6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Madde 17)

  -6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (Madde 48)

  -5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 3. #13

+ Cevap Ver
Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0