Çalışan; A sendikasına üye iken 6360 s.k ile tüzel kişiliği kaldırılarak bir başka idareye bağlanan ve burada A sendikasından ayrılarak TİS'nde Nisan ve Kasım aylarında 30 günlük iki adet ikramiye ödeneceği yazılan ve 31.12.2014 tarihinde sözleşme süresi sona erecek olan B sendikasına 01.04.2014 tarihinde üye olmuştur.

Sendika sözleşmesi, imza tarihi itibari ile 1 tam yıl çalışma karşılığında 60 günlük (60 gün X 7,5 saat= 450 saatlik) sendika ikramiyesine hak kazanılacağından;

çalışan 01.04.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında toplam 274 gün çalışacaktır.

Bu çalışana ödenecek toplam sendika ikramiyesi: 274 x 450 / 365 / 7,5 = 45 gün olacakdır.

Nisan ayında 22,5 günlük
Kasım ayında 22,5 günlük sendika ikramiyesi ödemesi yapılacaktır.

Çalışanın 01.04.2014 tarihine kadar üyesi olduğu A sendikasından dolayı hakettiği bir ikramiye (veya diğer sosyal ödemeleri) var ise, onlarda hesap edilerek ödenecektir.