Belediye meclisince belirlenecek İşçi ünvanları

SÜREKLİ İŞÇİ
UNVAN KODU
SÜREKLİ İŞÇİ
KADRO UNVANI
25700 USTABAŞI
25560 USTA
10820 İŞÇİ
1160 AŞÇI
17840 OPERATÖR
26320 YAĞCI
22580 ŞOFÖR
24080 TEMİZLİK İŞÇİSİ