Asgari ücret ile çalışıyor olup 15.02.2014 tarihinde emekli olacak olan bir personelin kıdem tazminatı ödemesine esas alınacak ilave tediyenin hesabında, emekli tarihinden itibaren 1 yıl geriye gidilerek ödenen ilave tediye dilimleri ve miktarları,

2013 yılı ilave tediye ödeme tarihleri;

tarih gün Günlük. Çalş.
Saati
toplam ikr.
Saati
asg.ücret saatlik asg.
ücret
31.01.2013 13 7,5 97,5 978,6 4,34
28.06.2013 13 7,5 97,5 978,6 4,34
10.10.2013 13 7,5 97,5 1021,5 4,54
24.12.2013 13 7,5 97,5 1021,5 4,54
toplam 52 390


------------------------------------------------------------------------------
2014 yılı ilave tediye ödeme tarihleri;

31.01.2014 13 7,5 97,5 1071 4,76


Son bir yıl içerisinde alınmış olan ilave tediye saatleri ve tutarları;

15.02.2014 14.02.2013 28.06.2013 97,50 4,34 423,15
10.10.2013 97,5 4,54 442,65
24.12.2013 97,5 4,54 442,65
31.01.2014 97,5 4,76 464,10
toplam 1772,55

2014 yılı içinde çalışılan gün sayısı 45 gün olduğu için 2014 yılında hakedilen ilave tediye miktarı;

45 gün X 390 saat /365 gün = 48 saat olacaktır.

31.01.2014 tarihinde ödenen 97,5 saatlik tediyeden hakedilen 48 saat çıkartılarak fazla ödenmiş olan 49 saat X 4,76 tl karşılığı 235 TL geri alınacaktır.

son bir yıl içinde ödenen ilave tediye 340 saat karşılığı 1537 TL olacak.

Bulunan tutarın ödemeye esas alınan ilave tediye saat toplamına bölünmesiyle(1537 TL / 340 saat = 4,52 TL) bulanan ortalama saat ücreti

personelin son bir yılda (2014 yılı içinde ) hakkı olan 390 saat ilave tediye ile çarpımı sonucu (4,52 TL * 390 gün = 1762 TL ) bulunacak tutar 365 güne bölünerek ( 1762 TL / 365 gün = 4,83 TL) bulunan rakam, personelin kıdem tazminatı ücretine esas yevmiyesinin hesabında dikkate alınacak olan bir günlük ilave tediye tutarı olacaktır.

Aynı hesaplama (varsa) sendika ikramiyesi içinde hesap edilerek personelin kıdem tazminatı ücretine esas yevmiyesinin hesabında dikkate alınacak olan bir günlük sendika ikramiyesi tutarı olacaktır.