- Kıdem tazminatı ödenebilmesi için çalışma süresinin en az 1 yıl veya daha fazla olması gerekmektedir.
- Kıdem tazminatı giydirilmiş ücret üzerinden hesap edilir. (Giydirilmiş ücret: çıplak ücrete; varsa aile, çocuk, yemek, yakacak, ikramiye vb sosyal eklentilerin toplamıdır)
- Kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş ücrete Asgari Geçim İndirimi dahil edilmez fakat varsa sendika aidat kesintisi dahil edilir.
- Kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş ücret, işçinin almış olduğu en son ücrettir. Daha doğrusu, Emeklilik (veya başka bir sebeble) ayrıldığı anda geçerli olan ücrettir.
- Kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş ücret brüt hesap edilir, (Sigorta, vergi, sendika kesintileri yapılmamış hali ile) şayet sözleşmeler ile net ücret üzerinden anlaşılmış ise net ücretin brütü bulunur.
- Kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş ücret, fiilen çalışılan gün üzerinden değil, İşçinin bir saatlik ücretinin önce 7,5 saat sonrada 30 gün ile çarpılması sonucu bulunan ücrettir.
- Kıdem tazminatı hesabında "Kıdem Tazminatı Tavanı" aşılamaz, aşan kısım ücret gibi kabul edilerek gelir ve sigorta primine tabi tutulur.(2014 yılı kıdem tazminatı tavanı= 3438,22 TL dir.)
- Kıdem tazminatı sadece Damga Vergisine tabidir.
- Kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek bir günlük ikramiye tutarının hesabına buradan ulaşılabilir.

Kıdem Tazminatı Hesabı:
-----------------------
1-Kıdem Tazminatı Matrahı X Çalışılan Yıl
2-Kıdem Tazminatı Matrahı / 12 X Çalışılan Ay
3-Kıdem Tazminatı Matrahı / 365 X Çalışılan Gün

Kıdem tazminatı : (1+2+3) - Damga Vergisi

----------------------------------------

En son brüt ücreti 1800 TL
Aylık 200 TL Brüt Yemek Yardımı
Aylık 250 TL Brüt yakacak yardımı alan ve
1 Mayıs 1996 tarihinde işe giriş,15 Şubat 2014 tarihinde emekli olur yazısı getirerek emekli olan personelin kıdem tazminatı;

15 Şubat 2014 - 1 Mayıs 1996 arası hizmet süresi 17 Yıl 9 Ay ve 14 Gün olduğu kabul edilirse;

Kıdem Tazminatı Matrahı : 1800+200+250=2250 TL olacaktır

2250 TL X 17 Yıl = 38250
2250 TL /12 X 9 Ay = 1687,5
2250 TL / 365 X 14 Gün = 86,30 TL

Kıdem Tazminatı 38250+1687,5+86,30 = 40023,80
Damga Vergisi : 40023,80 X 0,00759 = 303, 78

Net Tazminat : 40023,80-303,78 = 39720,02 olacaktır.


Aynı çalışanın toplu iş sözleşmesinde "kıdem tazmınatı hesabında 30 günlük ücreti 60 gün olarak hesap edilir" diye bir madde olduğu varsayılır ise;
2250 / 30 * 60 işleminde Matrah 4500 çıkacaktır buda Kıdem tazminatı 2014 yılı yasal sınırı olan 3438,22 TL den yüksek olduğu için hesaplama yasal tavandan

3438,22 X Yıl
3438,22 / 12 X ay
3438,22 / 365 X gün

şeklinde hesap edilerek D.V. kesintisinden sonra net tazminat bulunacaktır.