İşçilerin Prime Tabi Olmayan Kazançları

- Ayni Yardımlar. (Ayni yardımın Nakit olarak ödenmesi durumunda prime tabi olacaktır)
- Doğum, Ölüm, Evlenme yardımları (Çalışanın, eşi, çocuğu, anne/babası'nın ölümü halinde verilecek yardımlarda prime dahil değildir.)
- Yolluklar (Harcırah kanunu uyarınca ödenen, harcırahlar, seyyar görev tazminatları, geçici ve sürekli yolluklar, yer değiştirmelerde verilen yol, aile, ve benzeri masraflar prime dahil olmayacaktır)
- Kıdem ve İhbar Tazminatları
- Kasa Tazminatı (Para ve benzeri kıymetli değerlerin muhafazası ile görevli olmayanlara bu isim altında yapılan ödemeler prime tabi olacaktır)
- Yemek, Aile ve çocuk yardımlarının belirlenen oranlara kadarki kısmı prime dahil değildir.Bunların dışında yapılan her türlü ödeme prime tabi tutulmaktadır.