İş Kanunu 75 nci Madde gereğince her işçi için ayrı ayrı düzenlenir.

İşçi özlük dosyasında; işçinin tüm kişisel bilgilerini, çalışma süresi boyunca kendi imzasını taşıyan tüm belgeleri, iş sözleşmelerini, ücret, ikramiye, fazla çalışma, fark bordrolarının birer sureti, kendisine yapılan tüm ödemelerin birer sureti, işe giriş çıkış bildirgeleri, günlük-haftalık puantaj cetveli, aylık sigorta prim bildirimleri,
Mezun olduğu okul kapanmış/isim değiştirmiş ise Milli Eğitimden teyit yazıları, Engelli, eski hükümlü, terör magdurları için işkur kayıt belgesi, yapacağı işe uygun alınmış sağlık raporları, ikametgahı belirtir belge, iletişim bilgileri, vukuatlı nüfus kayıtı, adli sicil belgesi, fotografı, engelleri personelin durumunu belirten sağlık raporu, engelli indiriminden faydalananlar için Vergi dairesinden alınan yazıları

güncel olarak emniyet kuralları içerisinde saklanması gerekmektedir.