6245 sayılı Harcırah kanunu;

"Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar:

Madde 7 –
Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.
Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez."

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi
maaş katsayısı : 0,096058
Taban aylık katsayısı : 1,503595

4. Derece 1. kademe memur gösterge rakamı 915

915 x 0,096058 = 87,89
1.000 x 1,503595 = 1503,60

1503,60+87,89= 1.591,49

1.591,49 TL ve üzeri ücret alan işçiler için harcırah tutarı 37,25 TL

daha aşağı ücret alanlar için ise 36,25 TL