Kişinin kendisi tarafından ödenen Bireysel Emeklilik katkı paylarının vergi matrahından indirimine son verilmiş, bunun yerine %25 Devlet katkısı gelmiştir.
Kişinin Kendisi tarafından ödenen Hayat Sigortası ve Sağlık poliçeleri için ödenen katkı paylarının vergi matrahından indirilmesine devam edilmektedir.

İndirilecek oran Hayat sigortası poliçelerinde %50, sağlık poliçeleri için bir sınırlama yok.

Fakat ay içinde İndirilecek toplam rakam Ücretlinin brüt ücretinin %15 ini ve her durumda bir yıl içinde asgari ücretin toplamını geçemeyecektir.

3000 TL brüt ücreti olan çalışanın 300 TL aylık Hayat Sigortası ödemesi yaptığı varsayıldığında
300 X % 50 = 150 TL her ay vergi matrahından indirim yapılacaktır.

3000 TL brüt ücreti olan çalışanın 1000 TL aylık Hayat Sigortası ödemesi yaptığı varsayıldığında
1000 X % 50 = 500 TL her ay vergi matrahından indirim yapılması lazım fakat;

Brüt ücretinin % 15 i olan 3000 X % 15 = 450 TL indirim yapılacak olan 500 TL lik primden az olduğundan vergi matrahından indirilecek tutar en fazla 450 TL olacaktır.


Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri, indirimin primin ödenediği aya ait vergi matrahından indirlilecek olması ( Nisan ayında ödenen prim haziran ayında indirimin konusu olmaz, sadece Nisan ayı matrahından indirilir.)

Bir diğer husus ise, prim ödemesini kim yapmış ise indirimden o faydalanır. Yani indirime konu poliçenin kimin adına olduğu değil, ödemeyi kimin yaptığıdır.