Ücretten 1/4 oranında icra kesintisi yapılması durumunda asgari geçim indiriminin durumu;


Çalışana ücreti dışında ödenen asgari geçim indirimi uygulaması vergi iadesinin kaldırılması sonucu yasa hükümlerince getirilmiştir. Asgari geçim indirimi çalışanın medeni durumuna göre farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla sadece kendisi için değil ailesi içinde belli asgari geçim düzeyini sağlayacak miktarın toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Dolayısıyla ücret veya ücretin eklentisi değildir.

Bu sebeble ücretten 1/4 icra kesintisine asgari geçim indiriminin dahil edilmemesi, bu miktarın çalışana tam olarak verilmesi gerektiğini savunmaktayız.

Kaldıki şayet ücret veya ücretin eki olarak düşünülerek kesintiye tabi tutulması durumunda, Kıdem tazminatı hesabında asgari geçim indiriminin hesaba katılması gerekir.