+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası
Şu an İşçi kategorisindeki 15 Aralık 2013 / 14 Ocak 2014 İşçi Ücretleri Hesabı ve Muhasebe Kaydı isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  15 Aralık 2013 / 14 Ocak 2014 İşçi Ücretleri Hesabı ve Muhasebe Kaydı

  "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
  320 Bütçe Emanetleri Hesabı
  Hesabın niteliği
  Madde 217 - (1) Bu hesap, mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır.
  Hesabın işleyişi
  Madde 219 - (1) Bütçe emanetleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
  a) Alacak
  3 - 15 Aralık - 31 Aralık tarihlerine ilişkin hesaplanan işçi ücretleri bu hesaba alacak, 830 - Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydedilir."

  Denilmektedir.

  15 Aralık 2013 / 14 Ocak 2014 dönemi İşçi Ücretleri ödeme ve muhasebe kayıtları hususunda iddamız aşağıdadır.

  1- 17 günlük ücret hesap edilip ödenecek ise 2013 yılında yürürlükte olan damga ve Gelir vergisi oranlarına ve kümilatif vergi matrahına göre hesap edilerek ödenemesi gerekmektedir.

  2- Ödeme yapılmayacak ise;

  15 Aralık - 31 Aralık arası ücret tutarlarının bir taraftan
  630.1.3.1.1 hesabına borç
  320. hesabına alacak
  830.1.3.1.1 hesabına borç
  835. hesabına alacak
  905. hesabına borç
  900.1.3 hesabına alacak kaydının yapılması.

  Ücretin ödeme zamanı olan 15 Ocak 2014 tarihinde ise 2014 tarihinde yürürlükte olan, Damga ve Gelir vergisi oranlarına göre 15 Aralık 2013 -14 Ocak 2014 dönemi bordrosunun hesaplanarak ödenmesi gerekir.

  Örneğin.

  2000 Tl ücret alan bir işçinin

  31 aralık 2013 tarihinde yapılacak kayıt:
  630.1000 (borç)
  320. 1000 (alacak)
  830..
  835..
  905..
  900..


  15 ocak 2014 tarihinde 2000 TL ücreti 1 ocak 2014 yılı itibari ile geçerli olan vergi ve damga oranlarına göre hesap edilerek hesaplanan yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan ücret ödenecektir. Asgari geçim indirimi hesabınada yine 2014 yılında geçerli olan oranlara göre yapılacaktır.

  630.1000(borç
  320.1000(borç)(2013 devri)
  360. xxxx(alacak)
  361. xxxx(alacak)
  362. xxxx(alacak)
  103.xxxx (alacak)

 2. #2
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  15.Aralık 2013 /14. Ocak 2014 dönemi için Örnek Bordro

  AİT OLDUĞU AY BRÜT ÜCRET ASG. GEÇ. İND. SGK MATRAHI SGK KES. İŞSİZLİK SİGORT. VERGİ MATRAHI KÜM. VERGİ MATRAHI GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ NET ÜCRET
  14% 1% 0 %0.759
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1+2-4-
  5-8-9
  Ocak. 2013 1.700,00 73,40 1.700,00 238,00 17,00 1.445,00 1.445,00 216,75 12,90 1.288,75
  Şub. 2013 1.700,00 73,40 1.700,00 238,00 17,00 1.445,00 2.890,00 216,75 12,90 1.288,75
  Mar. 2013 1.700,00 73,40 1.700,00 238,00 17,00 1.445,00 4.335,00 216,75 12,90 1.288,75
  Nis. 2013 1.700,00 73,40 1.700,00 238,00 17,00 1.445,00 5.780,00 216,75 12,90 1.288,75
  May. 2013 1.700,00 73,40 1.700,00 238,00 17,00 1.445,00 7.225,00 216,75 12,90 1.288,75
  Haz. 2013 1.700,00 73,40 1.700,00 238,00 17,00 1.445,00 8.670,00 216,75 12,90 1.288,75
  Tem. 2013 1.700,00 73,40 1.700,00 238,00 17,00 1.445,00 10.115,00 216,75 12,90 1.288,75
  Ağu. 2013 1.700,00 73,40 1.700,00 238,00 17,00 1.445,00 11.560,00 259,75 12,90 1.245,75
  Eyl. 2013 1.700,00 73,40 1.700,00 238,00 17,00 1.445,00 13.005,00 289,00 12,90 1.216,50
  Eki. 2013 1.700,00 73,40 1.700,00 238,00 17,00 1.445,00 14.450,00 289,00 12,90 1.216,50
  Kas. 2013 1.700,00 73,40 1.700,00 238,00 17,00 1.445,00 15.895,00 289,00 12,90 1.216,50
  Ara. 2013 1.700,00 80,33 1.700,00 238,00 17,00 1.445,00 1.445,00 216,75 12,90 1.295,68

  Dosya Eki

 3. #3
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Konu ile alakalı yasal dayanağın olup olmadığı hususunda ;


  166 sayılı Gelir Vergisi tebliğinin ilgili kısmı aşağıdadır.

  5. MEMUR VE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN ÜCRETLİLERE 15 ARALIK - 14 OCAK DÖNEMİ İTİBARİYLE YAPILAN ÖDEMELERE UYGULANAN ÖZEL İNDİRİM VE VERGİ TARİFESİ :
  Bilindiği üzere; özel indirimin ne şekilde uygulanacağı, 9.2.1986 gün ve 19012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 147 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
  Anılan Tebliğde yer alan açıklamalara göre, indirimlerin uygulanmasında esas prensip, ücretin ödeme dönemidir. Ücret, günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise indirimlerin günlük tutarlarıyla, ücret aylık dönemler itibariyle ödenmekte ise indirimlerin aylık tutarlarıyla uygulanması gerekmektedir.
  Ayrıca; 10.9.1987 tarih ve 19570 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu personelinden; ücretlerini çalışmadan peşin olarak alanlar için "ay başı" her ayın 15'i ücretlerini çalıştıktan sonra alanlar için "ay sonu" her ayın 14'ü olarak değiştirilmiştir. Bu konuda uyulacak esaslar ise 29.9.1987 gün ve 19589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 100 Seri No.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmış bulunmaktadır.
  Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretlerinin ödeme zamanının anılan Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmesinin, Gelir Vergisi Kanununun uygulanması açısından bir önemi bulunmamaktadır.
  Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, "Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu hukukî durumun tekemmülü ile doğar.
  Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder." hükmü yer almıştır.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesinde, vergi tevkifatının, 94 üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı belirtilmiş, hesaben ödeme ise, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemler olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 98 inci maddesinde de, "94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ve bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20'nci günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar..." hükmü yer almıştır
  Bu hükümlere göre, 15 Aralık-14 Ocak dönemi için 15 Aralık 1990 tarihinde peşin olarak ödenen kamu personeli memur aylıklarının 1990 yılı geliri sayılması ve 1990 yılındaki esaslara göre, 15 Aralık-14 Ocak dönemi için işlenmiş olarak 14 Ocak 1991 tarihinde ödenen işçi ücretlerinin ise 1991 yılı geliri sayılarak, 1.1.1991 tarihinden geçerli olan vergi tarifesinin ve özel indirim tutarlarının uygulanarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
  Diğer taraftan, memurlara 1-14 Ocak 1991 dönemi için ödenen maaş farklarının tahakkuk ve ödemesi, 1 Ocak 1991 tarihinden sonra yapıldığı için, fark ödemelerine yeni vergi tarifesinin uygulanması gerekir.
  6. TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE ESKİYE YÖNELİK OLARAK ÖDENEN ÜCRET FARKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ :
  Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde ücretin tanımı yapılmış, 94 üncü maddesinde ise yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan vergi sorumluları belirtilmiştir. Aynı Kanunun 98 inci maddesinde de, "94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20'nci günü akşamına kadar bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar .." denilmiştir. Kanunun 96 ncı maddesinde ise, vergi tevkifatının nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı, hesaben ödeme deyiminin de vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade edeceği belirtilmiştir.
  Buna göre, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzaması ve sözleşmenin sonraki takvim yılında imzalanması veya sözleşme aynı yılda imzalanmakla beraber sözleşmeden doğan farkların müteakip takvim yılında tahakkuk ettirilerek ödenmesi halinde, toplu sözleşmeden doğan farklar, tahakkuk ve ödemesinin yapıldığı yılın ücreti olarak kabul edilmek suretiyle vergilendirilecektir.
  ÖRNEK :
  25 işçi çalıştıran (A) Anonim Şirketi 1 Ekim 1990 tarihinde (B) Sendikası ile toplu sözleşme görüşmelerine başlamış ve sözleşme l0 Ocak 1991 tarihinde brüt % 50 artışla imzalanmıştır.
  Şirket, toplu sözleşmeden doğan ücret farklarını 20 Ocak 1991 tarihinde tahakkuk ettirerek ödemiştir. 1990 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait ücret farkı ödemesi tahakkuk ve ödemenin yapıldığı 1991 yılına ait ücret olarak vergilendirilecektir.
  Eskiye dönük ücret faklarının vergilendirilmesi konusunda 1.3.1973 gün ve 109 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  Tebliğ olunur.+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06 Haziran 2016, 14:07
 2. 13 Günlük Devlet İkramiyesinin Muhasebe Kaydı
  By Ferruh Atalay in forum Muhasebe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29 Haziran 2015, 18:22
 3. 15 Aralık Memur Maaşların 162 Hesaba Kaydı
  By Ferruh Atalay in forum Muhasebe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15 Aralık 2014, 12:46
 4. İşçi Ücretleri Muhasebe Kaydı
  By Ferruh Atalay in forum Muhasebe
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10 Haziran 2014, 23:17
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02 Ocak 2014, 21:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0