Sunumlar T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu internet sayfasından link olarak alıntıdır.


4-14 Mayıs 2016 tarihlerinde 248 kamu kurumundan toplam 820 İç Denetçinin katılımıyla Antalya Side’de 3 dönem ve 6 grup halinde üçer günlük Kamu İç Denetçileri Eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Eğitimlerde Gerçekleştirilen Sunumlar:

· İç Denetimde Liderlik - Dr. Bertan KAYA
· Denetim Stratejisi - Çetin ÖZBEK
· İç Denetim Yönetimi - Dr. Nazif BURCA
· ​​Bilgi Güvenliğini Denetim Programına Almak - Kağan TEMEL
· İç Denetimde Son Gelişmeler - Işıl UYSUN, Onur VURUŞKANER
· Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberinin Tanıtımı - Bulut TUNCA​
· Uzun Vadeli İhtiyaç Planlanmasında Kamu Alımları - Yücel SÜZEN
· İç Denetimde İnsan Kaynağının Yetkinliğini Arttırma - Milli Savunma Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Örneği
· Performans Denetiminin Kuruma Katkısı - Anadolu Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı Örneği
· Bilgi Teknolojileri Denetimi - İzmir Büyükşehir Belediyesi ​İç Denetim Birimi Başkanlığı Örneği
· İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Eğitimi 1 - Ev​ren GÜNCEL ERMİSKET, Gökhan MACİT, Erkan ÖZTÜRK, Ahmet Bora ÖZTEKİN
· İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Eğitimi 2 - Ev​ren GÜNCEL ERMİSKET, Gökhan MACİT, Erkan ÖZTÜRK, Ahmet Bora ÖZTEKİN
· İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Eğitimi 3 - Ev​ren GÜNCEL ERMİSKET, Gökhan MACİT, Erkan ÖZTÜRK, Ahmet Bora ÖZTEKİN
· Bilgi Teknolojilerinin Hayatımızdaki Yeri - Kağan TEMEL
· Bilgi Teknolojileri Ortamında Riskler ve Olası Etkiler - Kağan TEMEL
· Bilgi Teknolojileri Süreçlerinde Kontroller, BT Denetimi - Kağan TEMEL
· Denetim Etkinliğini Arttırmada Verinin Analizi - Dr. Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU
· Denetim Etkinliğini Arttırmada Verinin Analizi (Benford Analizi Uygulaması) - Dr. Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU
· İç Denetim Raporlarının Etkinleştirilmesi - Hristina KARAVERT, Serhat AKMEŞE