(1) Varsa, Denedim Raporları (Sayıştay, Muhasebat, Teftiş Kurulu vb.)
(2) Varsa, İdarede görevli İç denetçi raporları
(3) Varsa, idarenin stratejik planı doğrultusunda alınması gereken eğitimler
(4) İdarenin yıl(lar) içerisinde yaptığı İhale sayıları (yapım, hizmet, mal), Bu ihalelere yapılan şikayet/ihalenin iptal sayıları
(5) Sgk, Maliye, KBS vb. verilmesi gereken, bildirim beyanname vb dolayı gelen idari para cezaları/sebebi,
(6) Yazışma kurallarında yaşanan aksaklıkların, yapılan hataların, sıklığı ve sebepleri
(7) İdarenin varsa internet sayfasına veya özellikle belediyelerde bulunan çağrı merkezlerine gelen şikayetlerin sayı ve sebepleri
(8) Bütçe Tahmini/Gerçekleşme oranı arasındak büyük farkların sebepleri
(9) Maaş, ücret, yolluk, vekalet vb, hesaplamalarda varsa hatalar/ tekrar sayıları
(10) Varsa idarede stajer öğrenciler veya İşkur TYP çalışanlarının kurum kültürüne, misyonuna, vizyonuna uymayan tutum ve davranışları
(11) Varsa, Valilik, kaymakamlı vb yapılması gereken aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık bilgi vermelerin yapılmama sıklığı/sebepleri
(12) Varsa, personel özlük dosyalarının güvenlik sorunu, düzeni, istenilen bilgiye kısa zamanda ulaşamama, mahkeme vb, istenilen bilgi/belgelerin zamanında teslim edilememesi, arşiv sorunu gibi yaşanan sıkıntıların sıklığı/sebepleri
(13) Varsa, Stratejik hedeflerin tutmaması, yarım kalması hç başlanılamamasının sebepleri
(14) İdareyi ilgirendiren kanun, yönetmelik, tüzük vb uygulamasında yaşanan sorunların sıklığı/sebepleri

gibi, "listeye ilaveler yapılalabilr" durumların varlığı, bu durumların sebeplerinin analizi sonucunda eğitime ihtiyacın olup olmadığı, varsa hangi konularda ne kadarlık, maliyet/süre planlaması, eğitimin kurum içerisinden veya kurum dışından temini, varsa alınan eğitimlerden sonra aksaklıklardaki düzetme oranı, yeni yılda alınması gereken eğitimler varsa bunların planlanması ve bütçeleştirilmesi çalışmaları idare içinde personelin performansı içinde faydalı olacaktır.